Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto
  • 9. 10. 2017
  • 10:35
  • Sporočilo za javnost
  • 544/17
  • Telekomunikacije

EU bo v okviru nove sheme WiFi4EU, ki jo je danes sprejel Svet, financirala brezplačne brezžične internetne dostopne točke v mestnih hišah, knjižnicah, parkih in na drugih javnih mestih. Lahko prepoznaven večjezični portal WiFi4EU bo omogočal dostop do varne in visokohitrostne povezave v najmanj 6 000 lokalnih skupnostih po vsej EU do leta 2020. Maja letos je bil z Evropskim parlamentom o tej shemi dosežen neformalni dogovor.

„Shema WiFi4EU bo številnim državljanom omogočila večji dostop do visokokakovostnega interneta, lokalnim občinam, knjižnicam in drugim javnim ustanovam pa dala priložnost za spodbujanje njihovih digitalnih storitev. Lahko bi spodbudila celo pozitiven naložbeni cikel.“

Urve Palo, estonski minister za podjetništvo in informacijsko tehnologijo

Občine, bolnišnice in druge ustanove javnega sektorja bodo v okviru sheme lahko zaprosile za financiranje namestitve novih brezžičnih točk dostopa, kjer podobna zasebna ali javna internetna povezava še ne obstaja, da se ta ne bi podvajala z novimi dostopnimi točkami. Javna ustanova se mora zavezati tudi k vsaj triletnemu vzdrževanju nove povezave. Postopek za oddajo vloge bo preprost, in sicer prek namenske spletne platforme, ki jo bo upravljala Komisija, pri čemer bo podpora EU krila do 100 % upravičenih stroškov.

Celotno financiranje EU za shemo bi lahko doseglo 120 milijonov EUR do leta 2019. Financiranje bo po vseh državah EU porazdeljeno geografsko uravnoteženo in praviloma dodeljeno glede na vrstni red prejetih prijav. Komisija bo določila točna izbirna merila in tudi upravljala shemo.

Prvi razpis za projekte bo predvidoma proti koncu tega leta ali v začetku leta 2018. Dodatne informacije o shemi in navodila za oddajo vloge so na spletnem mestu Komisije.