Evropski svet sestavljajo voditelji držav ali vlad držav članic EU, skupaj s predsednikom Evropskega sveta in predsednikom Evropske komisije. Določa splošne politične usmeritve in prednostne cilje EU.

Svet EU zastopa vlade držav članic. Neuradno je znan tudi kot Svet ministrov, saj se v njem srečujejo ministri iz posameznih držav članic EU ter sprejemajo zakone in usklajujejo politike.

V žarišču

Korak bliže k odpravi stroškov gostovanja

Svet je 2. decembra sprejel stališče o novih pravilih za veleprodajne trge gostovanja v EU. To je nujen pogoj za odpravo tarif za gostovanje za potrošnike v letu 2017.

V osnutku uredbe so določene mejne vrednosti za stroške, ki jih operaterji lahko zaračunavajo drug drugemu za uporabo svojih omrežij za zagotavljanje storitev gostovanja. Te mejne vrednosti zajemajo glasovne klice, sporočila SMS in uporabo podatkov. O najvišjih stroških bodo potekala pogajanja.

Dogovorjeno besedilo je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom, da bi do junija 2017 odpravili stroške gostovanja.

V žarišču

Korak bliže k odpravi stroškov gostovanja

Svet je 2. decembra sprejel stališče o novih pravilih za veleprodajne trge gostovanja v EU. To je nujen pogoj za odpravo tarif za gostovanje za potrošnike v letu 2017.

V osnutku uredbe so določene mejne vrednosti za stroške, ki jih operaterji lahko zaračunavajo drug drugemu za uporabo svojih omrežij za zagotavljanje storitev gostovanja. Te mejne vrednosti zajemajo glasovne klice, sporočila SMS in uporabo podatkov. O najvišjih stroških bodo potekala pogajanja.

Dogovorjeno besedilo je izhodišče za pogajanja z Evropskim parlamentom, da bi do junija 2017 odpravili stroške gostovanja.