Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

Caibidlíocht an AE faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI)

Rialachán don Chreat Airgeadais Ilbhliantúil

Le Rialachán an CAI leagtar amach na huasmhéideanna bliantúla - na huasteorainneacha - a bhfuil cead ag an AE iad a chaitheamh ar réimsí beartais - ceannteidil - thar tréimhse nach lú ná cúig bliana. Chomh maith leis sin, leagtar amach ann uasteorainn bliantúil domhanda i gcomhair caiteachais ar an iomlán.

Is é 2007-2013 an timthriall buiséadach don CAI reatha. Rachadh an CAI nua atá beartaithe ó 2014-2020.

 

1. Cad é cuspóir Rialachán an CAI?

Tá sé de chuspóir Rialachán an CAI an méid a leanas a dhéanamh:

  1. tosaíochtaí polaitiúla a iompú ina bhfigiúirí don timthriall buiséadach 2014-2020;
  2. smacht buiséadach a áirithiú don AE;
  3. éascófar leis buiséad bliantúil an AE a ghlacadh trí chreat ilbhliantúil.


Sainítear go ginearálta le Rialachán an CAI an caiteachas de bhuiséad bliantúil mionsonraithe an AE. I nós imeachta buiséadach bliantúil comhaontóidh an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa buiséad an AE laistigh de theorainneacha caiteachais an CAI, ar bhonn togra ón gCoimisiún Eorpach.  Ós rud é nach cuspóirí caiteachais iad uasteorainneacha an CAI, de ghnáth bíonn buiséad bliantúil an AE níos ísle ná na huasteorainneacha caiteachais i Rialachán an CAI. Is é an beartas comhtháthaithe an t-aon eisceacht leis sin, ina meastar go hiarbhír gur cuspóir caiteachais é uasteorainn an CAI.

Tá roinnt ionstraimí buiséadacha lasmuigh den CAI faoi láthair

Ní hionann an CAI agus buiséad bliantúil an AE.
Caithfear buiséad bliantúil an AE a choimeád faoi bhun na n-uasteorainneacha caiteachais a leagtar amach i Rialachán an CAI.

 

2.Cad iad na huasteorainneacha caiteachais agus na ceannteidil i Rialachán an CAI?

Leagtar amach uasteorainneacha do 2 chineál caiteachais do Rialachán an CAI.

  • gealltanais - gealltanais dhlíthiúla chun airgead a nár cheart go baileach é a íoc amach sa bhliain chéanna ach go bhféadfar é a íoc amach thar roinnt blianta airgeadais;
  • íocaíochtaí - méideanna iarbhír le n-íoc le linn bliain ar leith.


2 chineál uasteorainn caiteachais:

  • uasteorainn do gach ceannteideal sna gealltanais;
  • uasteorainn fhoriomlán don chaiteachas iomlán sna gealltanais agus sna híocaíochtaí. Is ionann an uasteorainn fhoriomlán sna gealltanais agus suim na n-uasteorainneacha do na ceannteidil aonair.

Ní fhéadfar an corrlach atá ar fáil faoi cheannteideal amháin a úsáid do chaiteachas faoi cheannteideal difriúil mura ndéanfar athbhreithniú ar an CAI.

Ceilings 03bis -ga

Ina theannta sin, tá fo-cheannteidil agus fo-uasteorainneacha sa CAI atá ann faoi láthair.

 

3.Cén tionchar atá ag Conradh Liospóin ar Rialachán an CAI?

Tugadh ceanglas isteach le Conradh Liospóin go leagfaí an creat airgeadais ilbhliantúil amach i rialachán.  Bhí na ceithre creat airgeadais ilbhliantúla roimhe seo (ó 1988 i leith) mar chuid de chomhaontuithe idirinstitiúideacha idir an Chomhairle, an Pharlaimint agus an Coimisiún.

Is dlí é rialachán atá infheidhme agus ceangailteach go díreach i ngach Ballstát, ach níl comhaontuithe institiúideacha ceangailteach ach do na páirtithe conarthacha.

 

Tuilleadh anseo:
Uasteorainneacha caiteachais an CAI á moladh ag an gCoimisiún don tréimhse 2014-2020