Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Derybos dėl ES daugiametės finansinės programos (DFP)

Daugiametės finansinės programos reglamentas

DFP reglamente nustatomos didžiausios metinės sumos (viršutinės ribos), kurias ES gali išleisti politikos srityse (išlaidų kategorijos) per ne trumpesnį kaip penkerių metų laikotarpį. Jame taip pat nustatoma metinė visų išlaidų bendra viršutinė riba.

Dabartinė DFP skirta 2007–2013 m. biudžeto ciklui. Siūloma naujoji DFP bus taikoma 2014–2020 m.

 

1. Koks DFP reglamento tikslas?

DFP reglamento tikslas:

  1. politinius prioritetus išreikšti skaičiais 2014–2020 m. biudžeto ciklo laikotarpiu;
  2. užtikrinti biudžetinę drausmę ES;
  3. nustačius daugiametę programą sudaromos palankesnės sąlygos priimti metinį ES biudžetą.


DFP reglamente plačiau apibrėžiamos išlaidos, kurios metiniame ES biudžete nurodomos išsamiau. Metinės biudžetinės procedūros metu Taryba ir Europos Parlamentas, remdamiesi Europos Komisijos pasiūlymu, susitaria dėl ES biudžeto, neviršijančio DFP nustatytų išlaidų ribų. Kadangi DFP viršutinės ribos nėra išlaidų tikslai, kasmetinis ES biudžetas paprastai yra mažesnis už DFP reglamente nustatytas viršutines išlaidų ribas. Vienintelė išimtis yra sanglaudos politika. Šioje srityje DFP viršutinė riba iš tiesų laikoma išlaidų tikslu.

Kelios biudžeto priemonės šiuo metu nėra įtrauktos į DFP

DFP ir ES metinis biudžetas – tai ne tas pats.
Metinis ES biudžetas visada turi būti mažesnis už DFP reglamente nustatytas viršutines išlaidų ribas.

 

2. Kurios išlaidų viršutinės ribos ir išlaidų kategorijos nurodomos DFP reglamente?

DFP reglamente nustatytos 2 rūšių metinių išlaidų viršutinės ribos:

  • įsipareigojimai – teisiniai įsipareigojimai išleisti sumas, kurios nebūtinai turi būti sumokėtos tais pačiais metais, bet gali būti sumokėtos per kelerius finansinius metus;
  • mokėjimai – konkrečios sumos, kurios turi būti sumokėtos atitinkamais metais.


Nustatomos 2 rūšių viršutinės išlaidų ribos:

  • kiekvienos išlaidų kategorijos įsipareigojimų viršutinė riba;
  • įsipareigojimų ir mokėjimų visų išlaidų bendra viršutinė riba. Bendra įsipareigojimų viršutinė riba lygi atskirų išlaidų kategorijų viršutinių ribų sumai.

Vienos išlaidų kategorijos marža negali būti panaudota išlaidoms pagal kitą išlaidų kategoriją; tai galima atlikti tik patikslinus DFP.

ceilings03bis-lt

Be to, dabartinėje DFP nurodytos išlaidų pakategorės ir tarpinės viršutinės ribos.

 

3. Koks yra Lisabonos sutarties poveikis DFP reglamentui?

Lisabonos sutartyje buvo nustatytas reikalavimas, kad daugiametė finansinė programa būtų pateikta reglamente. Keturios ankstesnės daugiametės finansinės programos (nuo 1988 m.) buvo pateiktos kaip Tarybos, Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinių susitarimų dalis.

Reglamentas yra teisės aktas, tiesiogiai taikomas ir privalomas visoms valstybėms narėms, o tarpinstituciniai susitarimai yra privalomi tik susitariančiosioms šalims.

 

Plačiau
Komisijos pasiūlytos 2014–2020 m. DFP išlaidų viršutinės ribos