Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Sarunas par ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS)

Regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu

DFS regulā vismaz uz pieciem gadiem ir noteikts maksimālais izdevumu apjoms, ko ES katru gadu drīkst iztērēt dažādās politikas jomās – tā dēvētajās izdevumu kategorijās. Tajā noteikts arī gada kopējo izdevumu maksimālais apjoms.

Pašreizējās DFS budžeta cikls ir no 2007. līdz 2013. gadam. Ierosinātā jaunā DFS būtu spēkā no 2014. līdz 2020. gadam.

 

1. Kāds ir DFS regulas uzdevums?

DFS regulas uzdevums ir:

  1. izteikt skaitļos politiskās prioritātes 2014.–2020. gada budžeta ciklam;
  2. nodrošināt ES budžeta disciplīnu;
  3. atvieglot ES gada budžeta pieņemšanu izmantojot daudzgadu sistēmu. 

DFS regulā ir vispārīgi noteikti izdevumi, kas ES gada budžetā precizēti sīkāk. Ikgadējā budžeta procedūrā Padome un Eiropas Parlaments, balstoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, vienojas par ES budžetu, ievērojot DFS noteiktos izdevumu ierobežojumus. Tā kā DFS noteiktais maksimālais apjoms nav izdevumu mērķa lielums, ES gada budžets parasti ir mazāks nekā DFS regulā noteiktie ierobežojumi. Vienīgais izņēmums ir kohēzijas politika, kurā DFS maksimālo apjomu uzskata par izdevumu mērķa summu.

Vairāki budžeta instrumenti šobrīd neietilpst daudzgadu finanšu shēmā

DFS nav tas pats, kas ES gada budžets.
ES gada budžetam vienmēr ir jābūt mazākam nekā DFS regulā noteiktais maksimālais izdevumu apjoms.

 

2.Kas ir izdevumu maksimālais apjoms un izdevumu kategorijas DFS regulā?

DFS regulā ir noteikts maksimālais apjoms gada izdevumu diviem veidiem:

  • saistības – juridiska apņemšanās izlietot naudu, kas nav noteikti jāizmaksā vienā un tajā pašā gadā, to var darīt vairāku finanšu gadu laikā;
  • maksājumi – faktiskas summas, kas jāizmaksā konkrētā gadā.


Pastāv divu veidu maksimālais izdevumu apjoms:

  • maksimālais apjoms katrā saistību kategorijā;
  • kopējais maksimālais apjoms visām saistībām un maksājumiem. Kopējais maksimālais saistību apjoms ir vienāds ar atsevišķu kategoriju maksimālā apjoma summu.

Vienā kategorijā pieejamo rezervi nedrīkst izmantot izdevumiem citā kategorijā, ja vien DFS netiek pārskatīta.

ceilings

Turklāt pašreizējā DFS ir arī apakškategorijas un maksimālā apjoma apakšsummas.

 

3.Kā DFS regulu ietekmē Lisabonas līgums?

Ar Lisabonas līgumu tika ieviesta prasība daudzgadu finanšu shēmu izklāstīt regulā. Četras iepriekšējās daudzgadu finanšu shēmas (kopš 1988. gada) ietilpa iestāžu nolīgumos, ko noslēdza Padome, Parlaments un Komisija.

Regula ir tiesību akts, kas ir tieši piemērojams visās dalībvalstīs un tām saistošs, savukārt iestāžu nolīgumi ir saistoši tikai līgumslēdzējām pusēm.

 

Plašāka informācija:
Komisijas ierosinātais DFS izdevumu maksimālais apjoms 2014.–2020. gadā