Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Negocierile privind cadrul financiar multianual al UE (CFM)

Regulamentul privind cadrul financiar multianual

Regulamentul privind CFM stabilește sumele maxime anuale (plafoane) pe care UE le poate cheltui în legătură cu domeniile de politică (rubrici) într-o perioadă de cel puțin cinci ani. De asemenea, regulamentul stabilește un plafon anual pentru cheltuielile totale.

Ciclul bugetar pentru actualul CFM este 2007 – 2013. Noul CFM propus s-ar referi la perioada 2014 – 2020.

 

1. Care este scopul Regulamentului privind CFM?

Scopul Regulamentului privind CFM este:

  1. să traducă prioritățile politice în cifre pentru ciclul bugetar 2014 – 2020;
  2. să asigure disciplina bugetară pentru UE;
  3. să faciliteze adoptarea bugetului anual al UE printr-un cadru multianual. 


Regulamentul privind CFM definește în linii generale componenta de cheltuieli a bugetului anual al UE, care este mai detaliat. Într-o procedură bugetară anuală, Consiliul și Parlamentul European, pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene, convin asupra bugetului UE în limitele de cheltuieli prevăzute de CFM. Întrucât plafoanele CFM nu reprezintă obiective de cheltuieli, bugetul anual al UE este, de obicei, mai mic decât plafoanele de cheltuieli prevăzute de Regulamentul privind CFM. Singura excepție este politica de coeziune, unde plafonul CFM este în realitate considerat ca fiind un obiectiv de cheltuieli.

O serie de instrumente bugetare sunt în prezent încadrate în afara CFM

CFM nu este același lucru cu bugetul anual al UE.
Bugetul anual al UE trebuie să fie întotdeauna mai mic decât plafoanele de cheltuieli stabilite de Regulamentul privind CFM.

 

2.Ce sunt plafoanele de cheltuieli și rubricile din Regulamentul privind CFM?

Regulamentul privind CFM stabilește plafoane pentru 2 tipuri de cheltuieli anuale:

  • angajamente - angajamente legale de a cheltui bani care nu trebuie plătiți în cursul aceluiași exercițiu financiar, ci pe parcursul mai multor exerciții financiare;
  • plăți – sume efective care trebuie plătite în cursul unui exercițiu financiar dat.


Există 2 tipuri de plafoane de cheltuieli:

  • un plafon pentru fiecare rubrică din angajamente;
  • un plafon total pentru cheltuielile totale din angajamente și din plăți. Plafonul total din angajamente este echivalent cu suma plafoanelor pentru rubricile individuale.

Marja disponibilă în cadrul unei rubrici nu poate fi folosită pentru cheltuieli în cadrul altei rubrici, cu excepția cazului în care se revizuiește CFM.

Ceilings 03bis -ro

În plus, actualul CFM include subrubrici și subplafoane.

 

3.Ce impact are Tratatul de la Lisabona asupra Regulamentului privind CFM?

Tratatul de la Lisabona a introdus cerința stabilirii cadrului financiar multianual prin regulament. Cele patru cadre financiare multianuale anterioare (începând cu 1988) au făcut parte din acorduri interinstituționale între Consiliu, Parlament și Comisie.

Regulamentul este o lege care se aplică direct și este obligatorie în toate statele, în timp ce acordurile interinstituționale sunt obligatorii numai pentru părțile contractante.

 

Informații suplimentare:
The MFF expenditure ceilings proposed by the Commission for 2014-2020