Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Pogajanja o večletnem finančnem okviru (VFO) EU

Uredba o večletnem finančnem okviru

Uredba o VFO določa najvišje letne zneske (zgornje meje), ki jih lahko EU v obdobju najmanj pet let porabi za področja politike (razdelke). Določa tudi splošno letno zgornjo mejo za skupne odhodke.

Proračunski cikel sedanjega VFO poteka od leta 2007 do leta 2013. Predlagani novi VFO bi zajemal obdobje od leta 2014 do leta 2020.

 

1. Kaj je namen uredbe o VFO?

Namen uredbe o VFO je:

  1. izraziti politične prednostne naloge v zneskih za proračunski cikel 2014–2020;
  2. zagotoviti proračunsko disciplino v EU;
  3. poenostaviti sprejemanje letnega proračuna EU na podlagi večletnega okvira. 

V uredbi o VFO je širše opredeljena stran odhodkov letnega proračuna EU, ki je podrobneje razčlenjen. V letnem proračunskem postopku se Svet in Evropski parlament na podlagi predloga Evropske komisije dogovorita o proračunu EU v okviru omejitev odhodkov, določenih v VFO. Proračun EU je običajno nižji od zgornjih meja odhodkov iz uredbe o VFO, saj zgornje meje iz VFO niso odhodkovni cilji. Edina izjema je kohezijska politika, pri kateri se zgornja meja iz VFO dejansko obravnava kot odhodkovni cilj.

Več proračunskih instrumentov trenutno ni vključenih v VFO

VFO ni isto kot letni proračun EU.
Letni proračun EU mora biti vedno nižji od zgornjih meja odhodkov, določenih v uredbi o VFO.

 

2. Kaj so zgornje meje odhodkov in razdelki v uredbi o VFO?

V uredbi o VFO so določene zgornje meje za 2 vrsti letnih odhodkov:

  • obveznosti – pravna zagotovila za porabo denarja, ki ni nujno izplačan v istem letu, temveč se lahko izplača v več proračunskih letih;
  • plačila – dejanski zneski, ki jih je treba izplačati v določenem letu.

Obstajata dve vrsti zgornjih meja odhodkov:

  • zgornja meja za vsak razdelek pri obveznostih;
  • splošna zgornja meja za skupne odhodke pri obveznostih in plačilih. Splošna zgornja meja pri obveznostih je enaka vsoti zgornjih meja za posamezne razdelke.
Razlika do zgornje meje, ki je na voljo v določenem razdelku, se ne sme uporabiti za odhodke v drugem razdelku, razen če se opravi revizija VFO.

ceilings03bis-sl

V sedanjem VFO so tudi podrazdelki in posebne zgornje meje.

 

3. Kako Lizbonska pogodba vpliva na uredbo o VFO?

Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena zahteva, da je treba večletni finančni okvir določiti v uredbi. Štirje predhodni večletni finančni okviri (od leta 1988) so bili del medinstitucionalnih sporazumov med Svetom, Parlamentom in Komisijo.

Uredba je zakonodajni akt, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah in je zanje neposredno zavezujoč, medinstitucionalni sporazumi pa so zavezujoči le za podpisnike.

 

Dodatne informacije
Zgornje meje odhodkov VFO, ki jih predlaga Komisija za obdobje 2014–2020.