Tillgänglighetspolicy

Rådets generalsekretariat försöker att göra sin webbplats så tillgänglig och användbar som möjligt.

Vad innebär detta?

Det betyder att så många människor som möjligt ska ha tillgång till texter, bilder, formulär och navigering i lättbegriplig form. Alla ska få ut så mycket som möjligt av ett besök på vår webbplats, även personer med funktionshinder.

Därför har webbplatsen utvecklats för att uppfylla W3C:s riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0, nivå AA. 

Exempel:

  • Bilderna på webbplatsen har alt-taggar som hjälper skärmläsaranvändare att förstå vad bilderna föreställer
  • Kontrasten mellan text och bakgrund är stor för att texten ska vara så lättläst som möjligt
  • Användare som har svårt att använda datormus kan navigera på webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
  • Med hjälp av länkar kan användarna hoppa över rubriker och gå direkt till textinnehållet
  • Formulär skyddas mot skräppost (spam) med hjälp av s.k. honungsfällor i stället för captcha, som kan orsaka problem för en del användare

Trots att vi försöker göra den här webbplatsen så tillgänglig som möjligt kan det finnas videor och PDF-dokument som ännu inte fungerar på bästa möjliga sätt när det gäller tillgänglighet. Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att se till att webbplatsen uppfyller riktlinjerna. 

Teknik som används

Webbplatsen bygger på följande teknik: HTML5, CSS 3, JQuery 1.11, JPEG, GIF, PNG, MP4 och Silverlight (direktuppspelning).

Webbplatsen är kompatibel med en lång rad webbläsare (Internet Explorer 7 eller nyare) och datortyper.

Kompatibilitet med tillgänglighetsverktyg

Webbplatsen consilium.europa.eu är kompatibel med följande skärmläsare:

  • Jaws
  • NVDA
  • Windows Eyes
  • VoiceOver