Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen 2017.

Om inget annat anges är återgivning tillåten, förutsatt att man anger källan.

Om förhandstillstånd måste inhämtas för återgivning eller användning av text- och multimediesekvenser (ljud, bilder, program osv.) innebär detta att ovanstående generella tillstånd inte gäller. Alla inskränkningar i rätten att använda materialet ska tydligt anges i förhandstillståndet.

Begränsningar av upphovsrätten för Prado-delen på denna webbplats

Du får under inga omständigheter

  • distribuera, använda eller kopiera eller på annat sätt duplicera något material i Prado-delen, om inte annat uttryckligen tillåts nedan eller av rådets generalsekretariat
  • sälja, låna ut, hyra, upplåta licens eller underlicens för, distribuera, vidaredistribuera eller tidsdela Prado-delen eller delar därav, eller "inrama" eller "spegla" material eller tjänster som ingår i eller kan nås från Prado-delen på någon annan server eller internetbaserad enhet utan uttryckligt skriftligt förhandstillstånd från rådets generalsekretariat; tillstånd att skapa internetlänkar till Prado-sidor beviljas härmed; för att publicera en sådan länk krävs inget ytterligare tillstånd från rådets generalsekretariat
  • avlägsna, ändra, eller på annat sätt manipulera rubriker, varumärken, upphovsrätter, meddelanden om begränsade rättigheter eller andra meddelanden om äganderättigheter, eller licensavtal som finns i eller tillhandahålls med Prado-delen
  • insamla eller sätta ihop material för något annat än officiellt och icke kommersiellt bruk
  • insamla eller sätta ihop information eller uppgifter om andra användare, inbegripet e-postadresser, utan deras samtycke