Språkpolicy

Europeiska rådes generalsekretariat har som målsättning att göra sin webbplats så tillgänglig som möjligt för sina användare. Därför publiceras allt innehåll på vår webbplats alltid på både engelska och franska och det mesta finns tillgängligt även på övriga EU-språk. 

Vilka språk används på denna webbplats?

På denna webbplats används EU:s 24 officiella språk:

bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Hur används språken på rådets webbplats?

3 olika språkpolicyer tillämpas på webbplatsen:

  1. innehåll som publiceras på samtliga 24 EU-språk
  2. innehåll som publiceras enbart på engelska och franska
  3. innehåll som publiceras på engelska och franska och andra relevanta språk

Den allmänna regeln är att innehåll publiceras på alla EU-språk samtidigt. Detta gäller även officiella handlingar i rådets offentliga register.

Det enda undantaget från denna regel är innehåll som publiceras på webbplatsen under avdelningarna "möten" och "presstjänster".

Möten

Detaljerad information om rådets möten i olika konstellationer publiceras endast på engelska och franska. Grundläggande information om mötet, såsom datum, plats och de viktigaste diskussionspunkterna görs dock tillgänglig på alla EU-språk. Vid slutet av varje möte publiceras en kort sammanfattning av mötet på alla språk. Detta gäller alla möten i rådets olika konstellationer samt Eurogruppens möten.

Information om Europeiska rådets möten publiceras på alla EU-språk, med undantag för uppdateringar under möten, som endast görs tillgängliga på engelska och franska.

Pressmaterial

Eftersom en del pressmaterial är avsett för en specialinriktad publik publiceras detta endast på engelska och franska. Till detta hör:

  • uttalanden från Eurogruppen och Eurogruppens ordförande
  • uttalanden på EU:s vägnar av den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik 
  • presstjänstens tvåveckorsplanering
  • information till medierna som publiceras före särskilda evenemang, t.ex. toppmöten med länder utanför EU
  • uttalanden, kommentarer och tal av Europeiska rådets ordförande – dessa publiceras ofta även på andra relevanta språk beroende på innehållet

På grund av behovet av snabb kommunikation med medierna när det gäller vissa frågor publiceras pressmeddelanden först på originalspråket och översätts därefter till övriga 23 EU-språk. Vi strävar efter att publicera översatta versioner så snart som möjligt efter originalversionen, och varje ny språkversion publiceras så snart den blir tillgänglig.

Varför hittar jag inte information på mitt språk?

Generalsekretariatet strävar efter att förse webbplatsens användare med så mycket uppdaterad information som möjligt på det språk de förstår bäst.

Vi har dock en begränsad budget och begränsade resurser för översättning. Detta innebär tyvärr att vi saknar möjlighet att snabbt översätta allt innehåll till alla EU-språk. Därför inriktar vi våra resurser på att se till att den viktigaste informationen finns på alla språk, medan möjligheten att välja språk begränsas för innehåll som riktar sig till en specialiserad publik som medier.

Även om visst innehåll på webbplatsen inte är tillgängligt på ditt språk har du fortfarande tillgång till EU-lagstiftning och rådets och Europeiska rådets officiella handlingar på alla 24 EU-språk via det offentliga registret.