Gå till innehåll
E-postabonnemang

Vad är RSS?

RSS står för Really Simple Syndication och är en metod att tillhandahålla information i maskinläsbart format. RSS gör det möjligt för användarna att endast prenumerera på särskilda webbaserade texter eller multimediefiler.

Genom RSS kan det beställda materialet automatiskt laddas ner i användarens dator eller på webbplatser, så att prenumeranten automatiskt och på ett väldigt bekvämt sätt förses med den senaste informationen.

Vad krävs för att prenumerera på ett RSS-flöde?

För att prenumerera på ett RSS-flöde måste man ha en RSS-läsare, och ett flertal sådana läsare är tillgängliga kostnadsfritt på internet och kan konfigureras individuellt. De senaste webbläsarna har denna funktion. De gör det möjligt för användarna att välja vilka källor som ska läsas.

Läsaren visar antingen titeln eller de första raderna av en artikel. Samtidigt skickas en länk så att prenumeranten kan öppna hela artikeln i webbläsaren.

Såhär prenumererar du

Du kan prenumerera på RSS-flöden på den besökta sidans språk. Om du vill prenumerera på flöden på något annat språk, kan du välja det språk du vill ha genom att använda språkförteckningen längst upp till höger.

Du kan prenumerera på de RSS-flöden som finns på rådets webbplats genom att klicka på länkarna i listan nedan.

Tillgängliga flöden

Möten

1. Rådskonstellationer

2. Europeiska rådets möten

3. Internationella toppmöten

4. Eurogruppens möten

5. Eurotoppmöten

6 Corepers möten

7. Arbetsgruppsmöten per rådskonstellation

9. Kommittémöten

Rådshandlingar från det offentliga registret

1. Dagordningar för möten i

2. De senaste dokumenten

3. Översikt över rådets rättsakter

4. Rådets protokoll:

5. Ämnesområden: