Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Tfn: +32 2 281 61 11
Fax: +32 2 281 69 34

Allmänna förfrågningar

Enheten för information till allmänheten

Tfn: +32 2 281 56 50

Fax: +32 2 281 49 77

Besök rådet

Besöksavdelningen

Tfn: +32 2 281 21 40

Medieförfrågningar

Presstjänsten

Tfn: +32 2 281 63 19

Skicka e-post

Presscentrum

Tfn: +32 2 281 90 00

Skicka e-post

Europeiska rådets ordförande

Ordförandens kansli

Skicka e-post