Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn: +32 2 281 61 11
Fax: +32 2 281 69 34

Info Point Europa
Rue Archimède/Archimedesstraat 1

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn: +32 2 296 55 55

Vägbeskrivning

Europeiska rådets och Europeiska unionens råds huvudbyggnad ligger vid Schuman-rondellen i EU-kvarteren i Bryssel. För de som inte har tillträde till rådets parkeringar rekommenderas kollektivtrafik eftersom det är ont om parkeringsplatser i EU-kvarteren.

  • Med tunnelbana eller buss

Busslinje 12 eller 21 från flygplatsen Brussels National i Zaventem till hållplats Schuman
Busslinjerna 22, 27, 28, 36, 60 och 64 har hållplatser nära Schuman-rondellen
Tunnelbanelinje 1 eller 5 till station Schuman

  • Med tåg

Från tågstationerna Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid, Bruxelles-Central/Brussel-Centraal och Bruxelles-Nord/Brussel-Noord finns förbindelser till Bruxelles-Schuman/Brussel-Schuman, som ligger alldeles i närheten av rådets huvudbyggnad.