Allmänna förfrågningar

Generalsekretariatet

Frågor om Europeiska rådet och rådet

Allmänna frågor om Europeiska rådets och rådets organisation, arbete och verksamhet kan ställas till enheten för information till allmänheten. Observera att enheten inte kan ge juridisk rådgivning eller uttala sig om specifika ärenden.

Så ställer du en fråga

 • Ring: +32 2 281 56 50
 • Faxa: +32 2 281 49 77
 • Skriv till:
  Generalsekretariatet för Europeiska unionens råd 
  GDF – Enheten för information till allmänheten 
  Rue de la Loi/Wetstraat  175
  1048 Bruxelles/Brussel 
  Belgique/België

Du kan ställa din fråga på något av EU:s 24 officiella språk. Vi svarar på din fråga inom 15 arbetsdagar.

Klagomålsförfaranden

Vår ambition är att alltid ge bästa möjliga service.

Om du anser att du vid kontakt och korrespondens med rådets generalsekretariat inte blivit korrekt behandlad, har du rätt att klaga hos Europeiska ombudsmannen. Innan ombudsmannen kan ta emot ett klagomål måste du dock först ta upp ärendet med den tjänsteavdelning vid Europeiska unionens råd som först behandlade din ursprungliga begäran.

I den utsträckning det är möjligt kommer vi på lämpligt vis försöka åtgärda orsaken till ditt missnöje.