Besök oss

Generalsekretariatet

Vem får komma?

Besöksavdelningen anordnar besök på samtliga 24 officiella EU-språk för grupper om minst 20 personer. Besöken passar för

  • vuxna
  • skolklasser med ungdomar över 15 år

Vad ingår i besöket?

Studiebesök kan anordnas de flesta arbetsdagar kl. 9.00–11.00 eller kl. 13.30–16.00.

Vi erbjuder endast en typ av besök, nämligen studiebesök. De pågår i allmänhet mellan en och två timmar och följande ingår:

  • En presentation av en tjänsteman från generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd eller Europeiska utrikestjänsten.
  • En frågestund.

Presentationen kan vara en allmän introduktion om Europeiska rådet och rådet eller en presentation av ett mer specifikt ämne. Seminarier kan anordnas på begäran.

Boka ett besök

Studiebesök ska bokas minst tre månader i förväg. Så snart vi har tagit emot bokningen kontaktar vi er för att bekräfta besöket.

Bokningen ska göras av

  • gruppledaren
  • en företrädare för utbildningsinstitutionen eller studentorganisationen, som även måste följa med gruppen under besöket

Skolklasser måste åtföljas av minst en vuxen per 10 elever.

Observera att besöksavdelningen förbehåller sig rätten att av organisatoriska skäl slå ihop två grupper när det är möjligt eller att avboka ett planerat besök om de formella kraven inte är uppfyllda.

Besöksavdelningen kan i undantagsfall, till följd av den politiska utvecklingen eller hastigt insatta möten i rådet, avboka redan förberedda besök även med kort varsel.

Rådets byggnader är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet.

Övrig information

Tfn: +32 2 281 21 40

Skicka e-post

Var sker besöken?

JUSTUS LIPSIUS

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel

Belgien

Lex

Rue de la Loi 145/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel

Belgien

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bryssel

Belgien

Studiebesöken sker i någon av rådets byggnader i Bryssel:

  • Justus Lipsius
  • Lex
  • Info Point Europa

Bussar med besökare kan stanna framför huvudingången till Justus Lipsius för på- och avstigning. Det finns tåg- och tunnelbanestationer och en busshållplats i närheten.

Info Point Europa

Rådet och Europeiska kommissionen har ett gemensamt informations- och dokumentationscentrum med en informationsdisk som erbjuder kostnadsfria publikationer. Info Point Europa ligger nära rådets huvudkontor och är öppet från måndag till fredag kl. 9.00–17.00.

Klagomålsförfaranden

Vår ambition är att alltid ge bästa möjliga service.

Om du anser att du vid kontakt och korrespondens med rådets generalsekretariat inte blivit korrekt behandlad, har du rätt att klaga hos Europeiska ombudsmannen. Innan ombudsmannen kan ta emot ett klagomål måste du dock först ta upp ärendet med den tjänsteavdelning vid Europeiska unionens råd som först behandlade din ursprungliga begäran.

I den utsträckning det är möjligt kommer vi på lämpligt vis försöka åtgärda orsaken till ditt missnöje.