Besök oss

Generalsekretariatet

Vem får komma?

Besöksavdelningen anordnar besök på samtliga 24 officiella EU-språk för grupper om minst 20 personer. Besöken passar för

  • vuxna
  • skolklasser med ungdomar över 15 år

Vi kan inte anordna besök för enskilda personer eller grupper med mindre än 20 personer. I maj varje år har EU-institutionerna dock öppet hus för allmänheten.

Vad ingår i besöket?

Studiebesök kan anordnas de flesta arbetsdagar kl. 9.00–11.00 eller kl. 13.30–16.00. I augusti anordnas inga studiebesök.

Vi erbjuder endast en typ av besök, nämligen studiebesök. De pågår i allmänhet mellan en och två timmar och följande ingår:

  • En presentation av en tjänsteman från generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd eller Europeiska utrikestjänsten.
  • En frågestund.

Presentationen kan vara en allmän introduktion om Europeiska rådet och rådet eller en presentation av ett mer specifikt ämne. Seminarier kan anordnas på begäran.

Boka ett besök

Studiebesök ska bokas minst tre månader i förväg. Så snart vi har tagit emot bokningen kontaktar vi er för att bekräfta besöket.

Bokningen ska göras av

  • gruppledaren
  • en företrädare för utbildningsinstitutionen eller studentorganisationen, som även måste följa med gruppen under besöket

Skolklasser måste åtföljas av minst en vuxen per 10 elever.

Observera att besöksavdelningen förbehåller sig rätten att av organisatoriska skäl slå ihop två grupper när det är möjligt eller att avboka ett planerat besök om de formella kraven inte är uppfyllda.

Besöksavdelningen kan i undantagsfall, till följd av den politiska utvecklingen eller hastigt insatta möten i rådet, avboka redan förberedda besök även med kort varsel.

Rådets byggnader är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet.

Övrig information

Tfn: +32 2 281 21 40

Skicka e-post

Var sker besöken?

Justus Lipsius

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel

Belgien

Lex

Rue de la Loi 145/Wetstraat 175

B-1048 Bryssel

Belgien

Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bryssel

Belgien

Studiebesöken sker i någon av rådets byggnader i Bryssel:

  • Justus Lipsius
  • Lex
  • Info Point Europa

Observera att det inte är möjligt att besöka Europabyggnaden under studiebesöken.

Bussar med besökare kan stanna framför huvudingången till Justus Lipsius för på- och avstigning. Det finns tåg- och tunnelbanestationer och en busshållplats i närheten.

Info Point Europa

Rådet och EU-kommissionen har ett gemensamt informations- och dokumentationscentrum med en informationsdisk som erbjuder kostnadsfria publikationer. Info Point Europa ligger nära rådets huvudkontor och är öppet från måndag till fredag kl. 9.00–17.00.

Klagomålsförfaranden

Vår ambition är att alltid ge bästa möjliga service.

Om du anser att du vid kontakt och korrespondens med rådets generalsekretariat inte blivit korrekt behandlad, har du rätt att klaga hos Europeiska ombudsmannen. Innan ombudsmannen kan ta emot ett klagomål måste du dock först ta upp ärendet med den tjänsteavdelning vid Europeiska unionens råd som först behandlade din ursprungliga begäran.

I den utsträckning det är möjligt kommer vi på lämpligt vis att försöka åtgärda orsaken till ditt missnöje.

Hur gör man för att besöka de andra EU-institutionerna?

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens besökscentrum tar emot besöksgrupper (minst 15) för presentationer och diskussioner om kommissionens roll som EU:s verkställande organ. Besök bör bokas minst 10 veckor i förväg och kan anpassas efter gruppernas olika kunskap och intressen.

Europaparlamentet

Europaparlamentet är centrum för demokratin inom EU. Besök Europaparlamentet gratis och ta reda på hur det fungerar, hur det påverkar dig och hur dagens Europa växte fram. Information finns på Europaparlamentets besökswebbplats.

Regionkommittén

Regionkommittén erbjuder engagerande presentationer för besöksgrupper (minst 15 personer som är äldre än 14 år) om den roll som EU:s regioner och kommuner spelar för utformningen av EU:s lagstiftning. Besök bokas minst 8 veckor i förväg.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Delta i ett interaktivt samtal i det organiserade civila samhällets hus. Lär dig om de tre grupperna – arbetsgivare, arbetstagare och övriga intressegrupper (t.ex. yrkesorganisationer, samhället och ungdomsorganisationer, kvinnogrupper, konsumenter, miljöorganisationer) – och om hur deras rättigheter tas tillvara i EU.