Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Konkurrenskraftsrådet

Europeiska unionens råd

Konkurrenskraftsrådet arbetar för att öka konkurrenskraften och tillväxten i EU. Det behandlar frågor inom 4 stora politikområden: inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor.

Hur arbetar konkurrenskraftsrådet?

I konkurrenskraftsrådet samlas, beroende på dagordningen, de ministrar från alla medlemsstater som har ansvar för handel, ekonomi, industri, forskning och innovation samt rymdfrågor. De EU-kommissionärer som berörs deltar också i mötena.

Möten hålls minst 4 gånger per år.

Europas konkurrenskraftspolitik

Som beslutsfattare strävar rådet efter att främja EU:s konkurrenskraft och tillväxten inom EU. Detta arbete sker inom så vitt skilda politikområden som den inre marknaden, industri, forskning och innovation samt rymdpolitik.

Vad gäller den inre marknaden arbetar rådet som lagstiftare med att undanröja hinder för att varor, arbetskraft, kapital och tjänster ska kunna röra sig fritt över gränserna.

Inom industrin kombinerar rådet en övergripande strategi, med målet att införliva industripolitiska frågor i övrig relaterad EU-politik, med en sektorsspecifik strategi, där hänsyn tas till de särskilda behov som finns inom varje sektor.

Rådet arbetar för att förbättra företagsklimatet, särskilt för små och medelstora företag, genom att som medlagstiftare besluta om särskilda åtgärder som bl.a. ska ge små och medelstora företag bättre tillgång till finansiering, minska byråkratin och främja innovation.

Vad gäller forskning, innovation och rymdpolitik är rådets målsättning att stärka den europeiska industrins vetenskapliga och tekniska bas och på så sätt stärka dess internationella konkurrenskraft och skapa tillväxt och jobb. Rådet samarbetar också med Europeiska rymdorganisationen för att utveckla den europeiska rymdpolitiken.