Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Miljörådet

Europeiska unionens råd

Miljörådet ansvarar för EU:s miljöpolitik, bl.a. miljöskydd, ansvarsfullt utnyttjande av resurser och skydd av människors hälsa. Det behandlar också internationella miljöfrågor, särskilt på klimatförändringsområdet.

Hur arbetar miljörådet?

Miljörådet består av ministrar med ansvara för miljörelaterade frågor. Europeiska kommissionen företräds vid mötena av både miljökommissionären och kommissionären med ansvar för klimatfrågor.

Miljörådet sammanträder ca 4 gånger per år.

Om miljöpolitiken

I sin roll som politisk beslutsfattare ansvarar rådet tillsammans med Europaparlamentet för att det antas en ambitiös miljölagstiftning som skyddar livsmiljöer, håller luften och vattnet rent, garanterar att avfall hanteras på rätt sätt, ökar kunskapen om giftiga kemikalier och hjälper företag att gå mot en hållbar ekonomi.

Rådet ser också till att miljöaspekter är väl integrerade i EU:s övriga politikområden, såsom industri, jordbruk, transporter, energi och tjänster.

På internationell nivå strävar EU och de olika medlemsländerna efter att EU:s miljönormer ska återspeglas i internationella överenskommelser om miljö och klimatförändringar. Rådet ansvarar för att ta fram EU:s ståndpunkter inför internationella konferenser och förhandlingar om klimatförändringar.