Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Allmänna rådet

Europeiska unionens råd

Allmänna rådet samordnar förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden.

Hur arbetar allmänna rådet?

Allmänna rådet består huvudsakligen av ministrarna med ansvar för EU-frågor från alla EU-länder. Europeiska kommissionen företräds vanligen av den kommissionär som har ansvar för interinstitutionella förbindelser, beroende på vilken fråga som diskuteras.

Allmänna rådet sammanträder en gång i månaden.

Europeiska rådet

Europeiska rådet är den institution som ansvarar för att fastställa EU:s politiska inriktning och prioriteringar

Om allmänna rådet

Det är allmänna rådets uppgift att se till att alla de olika rådskonstellationernas arbete är samstämmigt. Allmänna rådet svarar för förberedelser inför och uppföljning av Europeiska rådets möten (när EU-ländernas stats- och regeringschefer samlas).

Det ansvarar för flera tvärpolitiska områden, bl.a. EU:s utvidgning och anslutningsförhandlingar, antagande av den fleråriga budgetramen (EU:s sjuåriga budgetplan), sammanhållningspolitiken, frågor som rör EU:s institutionella struktur  samt alla andra frågor som Europeiska rådet hänskjuter dit.