Eurogruppen är ett informellt organ där euroländernas ministrar diskuterar frågor som rör deras gemensamma ansvar beträffande euron. 

Uppgifter

Dess huvuduppgift är att säkerställa en nära samordning av den ekonomiska politiken mellan euroländerna. Den ska också främja förutsättningarna för starkare ekonomisk tillväxt.

Eurogruppen ansvarar också för förberedelserna inför eurotoppmötena och för uppföljningen av dem.

Möten

Eurogruppen sammanträder vanligtvis en gång i månaden, dagen före Ekofinrådets möte. Kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen samt Europeiska centralbankens ordförande deltar också i Eurogruppens möten.

Det första informella mötet mellan euroländernas finansministrar ägde rum den 4 juni 1998 i Château de Senningen i Luxemburg.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Ordförande

Eurogruppen väljer ordförande för en mandatperiod på 2,5 år. Det sker med enkel majoritet av rösterna. Nuvarande ordförande är Jeroen Dijsselbloem.  Han blev omvald för en andra mandatperiod den 13 juli 2015. Jeroen Dijsselbloem är finansminister i Nederländerna.

Arbetsprogram

Eurogruppen antar sitt arbetsprogram var 6:e månad. I programmet anges de viktigaste frågor som ska tas upp vid kommande möten i Eurogruppen och preliminära dagordningar för dessa.  

Anslutning till euroområdet

För att kunna ansluta sig till euroområdet måste EU-länderna uppfylla de så kallade konvergenskriterierna. Det är de ekonomiska och rättsliga villkor som man enades om i Maastrichtfördraget 1992 och som också kallas "Maastrichtkriterierna".

Det slutliga beslutet om ett EU-lands anslutning till euroområdet fattas av Europeiska unionens råd på grundval av ett förslag från kommissionen och efter det att Europaparlamentet har hörts.

 

Anslutning till euroområdet

För att kunna ansluta sig till euroområdet måste EU-länderna uppfylla de så kallade konvergenskriterierna. Det är de ekonomiska och rättsliga villkor som man enades om i Maastrichtfördraget 1992 och som också kallas "Maastrichtkriterierna".

Det slutliga beslutet om ett EU-lands anslutning till euroområdet fattas av Europeiska unionens råd på grundval av ett förslag från kommissionen och efter det att Europaparlamentet har hörts.