Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem

9.10.2017 Möte

Vid mötet den 9 oktober diskuterade Euroområdets finansministrar möjliga framtida roller för Europeiska stabilitetsmekanismen och utbytte nationell bästa praxis om finansiering av sänkningar av skatten på arbete. Ministrarna fick också information om resultatet av det sjätte övervakningsbesöket efter programperiodens slut i Portugal.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Uppgifter

Eurogruppens ordförande leder och fastställer dagordningarna för Eurogruppens möten, utarbetar det långsiktiga arbetsprogrammet och företräder Eurogruppen i internationella forum.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har varit Eurogruppens ordförande sedan den 21 januari 2013. Han omvaldes för en andra mandatperiod den 13 juli 2015.

Verksamhetsmål

Eurogruppens syften, mål och prioriteringar under Jeroen Dijsselbloems ordförandeskap.