Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem

© E. Dunand/AFP

Den 27 april talade Jeroen Dijsselbloem i Europaparlamentet i Bryssel. Han lade fram lägesrapporten för den andra översynen av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland.

Uppgifter

Eurogruppens ordförande leder och fastställer dagordningarna för Eurogruppens möten, utarbetar det långsiktiga arbetsprogrammet och företräder Eurogruppen i internationella forum.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har varit Eurogruppens ordförande sedan den 21 januari 2013. Han omvaldes för en andra mandatperiod den 13 juli 2015.

Verksamhetsmål

Eurogruppens syften, mål och prioriteringar under Jeroen Dijsselbloems ordförandeskap.