Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem

© L.Kazan/Fotolia 22.5.2017 Möte

Eurogruppen välkomnade de framsteg som gjorts med Greklands program och inledde en diskussion om hållbarheten i Greklands statsskuld. Gruppen siktar på att kunna dra slutsatser vid mötet i juni. Ministrarna såg också över den ekonomiska situationen i euroområdet och informerades om övervakningen efter programperiodens slut i Spanien.

Uppgifter

Eurogruppens ordförande leder och fastställer dagordningarna för Eurogruppens möten, utarbetar det långsiktiga arbetsprogrammet och företräder Eurogruppen i internationella forum.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har varit Eurogruppens ordförande sedan den 21 januari 2013. Han omvaldes för en andra mandatperiod den 13 juli 2015.

Verksamhetsmål

Eurogruppens syften, mål och prioriteringar under Jeroen Dijsselbloems ordförandeskap.