Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem

10.7.2017 Möte

Eurogruppen diskuterade insolvensregler i euroområdet och euroområdets finanspolitiska inriktning. Dessutom fick gruppen en uppdatering om den senaste utvecklingen i banksektorn och om de huvudsakliga resultaten av det sjunde övervakningsuppdraget efter programperiodens slut på Irland.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas

Uppgifter

Eurogruppens ordförande leder och fastställer dagordningarna för Eurogruppens möten, utarbetar det långsiktiga arbetsprogrammet och företräder Eurogruppen i internationella forum.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har varit Eurogruppens ordförande sedan den 21 januari 2013. Han omvaldes för en andra mandatperiod den 13 juli 2015.

Verksamhetsmål

Eurogruppens syften, mål och prioriteringar under Jeroen Dijsselbloems ordförandeskap.