Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem

7.4.2017 Möte

Vid mötet den 7 april i Valletta på Malta informerades Eurogruppen om framstegen med den andra översynen av Greklands ekonomiska anpassningsprogram och den senaste översynen efter programperiodens slut på Cypern. Gruppen diskuterade hur man kan stimulera investeringar i euroområdet och ta del av årsrapporter från bankunionens tillsyns- och resolutionsmyndigheter.

Uppgifter

Eurogruppens ordförande leder och fastställer dagordningarna för Eurogruppens möten, utarbetar det långsiktiga arbetsprogrammet och företräder Eurogruppen i internationella forum.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har varit Eurogruppens ordförande sedan den 21 januari 2013. Han omvaldes för en andra mandatperiod den 13 juli 2015.

Verksamhetsmål

Eurogruppens syften, mål och prioriteringar under Jeroen Dijsselbloems ordförandeskap.