Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem

© E. Dunand/AFP 20.3.2017 Möte

Eurogruppen diskuterade budgetfrågor, riktmärkning av euroländernas pensionssystem och informerades om den andra översynen av Greklands makroekonomiska anpassningsprogram.

Uppgifter

Eurogruppens ordförande leder och fastställer dagordningarna för Eurogruppens möten, utarbetar det långsiktiga arbetsprogrammet och företräder Eurogruppen i internationella forum.

Biografi

Jeroen Dijsselbloem har varit Eurogruppens ordförande sedan den 21 januari 2013. Han omvaldes för en andra mandatperiod den 13 juli 2015.

Verksamhetsmål

Eurogruppens syften, mål och prioriteringar under Jeroen Dijsselbloems ordförandeskap.