Gå till innehåll
E-postabonnemang

Rådet stöds i sitt arbete av Ständiga representanternas kommitté (Coreper), som består av företrädare för EU-ländernas regeringars vid Europeiska unionen, och av mer än 150 mycket specialiserade arbetsgrupper och kommittéer, som kallas för rådets förberedande organ.

De förberedande organen kan delas in i två huvudkategorier:

  1. Kommittéer som inrättats genom fördragen, mellanstatliga beslut eller rådsakter - är vanligen permanenta och har ofta en utnämnd eller vald ordförande
  2. Kommittéer och arbetsgrupper som inrättats av Coreper - arbetare med mycket specifika frågor; ordförande är företrädaren för det land som utövar det roterande, halvårsvisa rådsordförandeskapet.

Vidare kan tillfälliga kommittéer skapas för särskilda ändamål och sedan läggas ned när deras uppdrag slutförts.