Gå till innehåll
E-postabonnemang

Uppförandekodgruppen (företagsbeskattning) inrättades av Ekofinrådet den 9 mars 1998. Den sysslar huvudsakligen med att bedöma skatteåtgärder som faller inom tillämpningsområdet för uppförandekoden (antagen i december 1997) för företagsbeskattning och se över den information som ges om sådana åtgärder.

Uppförandekoden är inte ett rättsligt bindande instrument men antagandet av den kräver att medlemsstaterna förbinder sig att

  • undanröja befintliga skatteåtgärder som utgör skadlig skattekonkurrens 
  • avstå från att i framtiden införa nya

Gruppen arbetar huvudsakligen med

  • bestämmelser mot missbruk
  • öppenhet och informationsutbyte på området för internprissättning
  • administrativ praxis 
  • främjande av uppförandekodens principer i länder utanför EU

En underarbetsgrupp för att motverka missbruk inrättades under rådets irländska ordförandeskap 2013. Den rapporterar till uppförandekodgruppen och arbetar med hybridfinansiering.