Kommittén för det europeiska forskningsområdet och innovation (Erac)

Erac är en strategisk politisk rådgivande kommitté som ger råd till rådet, kommissionen och medlemsländerna i forsknings- och innovationsfrågor som är relevanta för utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Kommissionen är ordförande i kommittén och vice ordförande är en vald företrädare för ett medlemsland. Rådet tillhandahåller ett sekretariat.

Erac kan också hålla möte i två särskilda konstellationer, som fastställts av rådet och som till ordförande har en vald företrädare för ett EU-land:

 • Högnivågruppen för gemensam programplanering, som bidrar till förberedelserna för konkurrenskraftsrådets diskussioner och beslut om gemensam programplanering 
 • Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik, som ger råd till rådet och kommissionen rörande genomförandet av ett europeiskt partnerskap inom internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete

Möteshandlingar för Erac, högnivågruppen för gemensam programplanering och Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik

Om du söker officiella rådshandlingar som rör möten i Erac och dess särskilda konstellationer, gå till det offentliga registret.  

I Erac och dess konstellationer ingår som medlemmar:

 • alla medlemsländerna och
 • kommissionen

Ett antal länder utanför EU, som är associerade till EU:s program för forskning och innovation, deltar som observatörer i Eracs verksamheter: 

 • Albanien 
 • Bosnien och Hercegovina 
 • Färöarna 
 • F.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
 • Island 
 • Israel
 • Moldavien
 • Montenegro 
 • Norge
 • Serbien 
 • Schweiz 
 • Turkiet 

Erac och dess konstellationer verkar på grundval av respektive långsiktigt arbetsprogram, som uppdateras regelbundet.

Relaterade dokument

Erac

Relaterade dokument

Högnivågruppen för gemensam programplanering

Relaterade dokument

Strategiska forumet för internationellt samarbete inom vetenskap och teknik