Enkel majoritet

Europeiska unionens råd

Enkel majoritet uppnås om minst 15 av rådets medlemmar röstar ja.

Rådet fattar beslut med enkel majoritet

  • i procedurfrågor, t.ex. vid antagandet av rådets egen arbetsordning, när det gäller generalsekretariatets organisation och vid antagande av stadgar för de kommittéer som föreskrivs i fördragen
  • för att uppmana kommissionen att göra utredningar eller lägga fram förslag