Handlingar och publikationer

Offentligt register över rådets handlingar

Registret omfattar hänvisningar till eller innehållet i rådets handlingar från och med 1999.

Ansökan om handlingar

Om den handling du söker inte är tillgänglig i det offentliga registret kan du ansöka om den.

Arkiv

Mikroficher och/eller elektroniska kopior av handlingarna kan konsulteras vid rådets arkiv i Bryssel.

Bibliotek

Biblioteket har monografier, referenslitteratur och EU-publikationer.

Publikationer

Böcker, broschyrer, foldrar och affischer som publiceras av rådets generalsekretariat.