Gå till innehåll
E-postabonnemang

Registret innehåller information om EU-lagstiftning som antagits enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, även kallat "medbeslutandeförfarandet". Det omfattar både lagstiftningsakter som håller på att antas och akter som redan antagits.

I databasen kan man få information om de olika stegen för varje enskilt lagstiftningsärende under det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Informationen omfattar följande:

  • Kommissionens förslag
  • Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen 
  • Rådets ståndpunkt vid första behandlingen och Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen
  • Rådets ståndpunkt vid andra behandlingen
  • Förlikning (vid oenighet)
  • En länk till den antagna akten 
  • Datum för undertecknande
  • Referensnummer så du kan söka efter texten i Europeiska unionens officiella tidning

Om rättsakten redan har antagits finns det en länk till den fullständiga texten samt datum för undertecknande. Det kan också finnas en länk till ståndpunkterna.

Observera att informationen i databasen endast finns på engelska och franska och att du bara kan söka på dessa två språk. 

Sök på enskilt ärende

Ange en kod, t.ex. 96/0113
och/eller ett nyckelord (på engelska eller franska) från ärendets titel, t.ex. jeunesse