Register över handlingar

Generalsekretariatet

Det offentliga registret över rådets handlingar omfattar hänvisningar till eller innehållet i rådets handlingar från och med 1999.

Innehållet i offentliga handlingar kan ses direkt på skärmen. Man kan ansöka om tillgång till andra handlingar.

Dessutom finns det under avdelningen "möten" en särskild webbsida för varje möte i rådet, Europeiska rådet och Eurogruppen. Dessa sidor innehåller regelbundna publikationer i anslutning till mötet, t.ex. ”bakgrundsinformation” (bakgrundsinformationen inför rådets möte), dagordning, A-punktslista och/eller deltagarlista

Pressmeddelanden

Kom ihåg att de senaste pressmeddelandena återfinns under avdelningen pressmeddelanden, som innehåller

  • rådets pressmeddelanden som offentliggjorts från och med den 1 januari 2014
  • uttalanden och tal som offentliggjorts på Europeiska rådets ordförandes vägnar eller av Eurogruppen sedan slutet av 2009

Om du letar efter ett äldre pressmeddelande (publicerat före den 1 januari 2014) kan du söka i registret. Välj ”Press” i ämnesfältet och ”Pressmeddelande” i fältet för dokumenttyp och ange ämnet för rådets möte i fältet ”Ord i ärendemeningen” (t.ex. ”ekonomiska och finansiella frågor”). 

Rådets slutsatser

För nyligen antagna slutsatser ska du använda den särskilda sidan på webbplatsen: 

För särskilda slutsatser kan du göra en sökning i registret genom att ange ”rådets slutsatser” i fältet ”Ord i ärendemeningen” och genom att ange datum för rådets möte i fältet ”Mötesdatum”. Du kan också göra din sökning genom att ange ”rådets slutsatser” i fältet ”Ord i ärendemeningen” och genom att ange en tidsperiod i fältet "Dokumentdatum" (t.ex. mellan 1.5.2015 och 30.6.2015).

Om du letar efter rådets slutsatser om ett visst ämne, kan du ange ”rådets slutsatser” och några nyckelord rörande ämnet i fältet ”Ord i ärendemeningen” (t.ex. ”rådets slutsatser” och ”miljö” för rådets slutsatser om miljöfrågor).

Förberedande handlingar

Förberedande handlingar utarbetas när rådets arbetsgrupper diskuterar utkast till lagstiftning. Samtliga förberedande handlingar med anknytning till ett specifikt förslag som diskuteras i rådet har samma unika interinstitutionella kod som anges av kommissionen.

Om du har en handling med anknytning till ett utkast till lagstiftningsakt som du är intresserad av kan du hitta den interinstitutionella koden på handlingens första sida i en ruta i övre vänstra hörnet. När du skriver in denna kod i fältet ”Interinstitutionellt ärende” kommer du att få en förteckning över alla handlingar i registret med anknytning till denna akt.

Om du inte förfogar över någon handling kan du använda fältet ”Ord i ärendemeningen” för att hitta den interinstitutionella koden för det utkast till lagstiftningsakt du är intresserad av. Skriv några nyckelord i ärendemeningen för utkastet till lagstiftningsakt och du kommer att få en förteckning över handlingar. Klicka på referensnumret i fetstil för ett av ST-dokumenten för att komma fram till bladet med dokumentinformation. Det interinstitutionella numret syns tydligt på detta blad.

Språk

I registret kan du hitta handlingar vars innehåll offentliggörs på  

  • endast ett språk
  • flera språk (t.ex. så att en del av en handling är på engelska, en på spanska och en på tyska)
  • EU:s samtliga officiella språk

Kom ihåg att valet av språk kan påverka sökresultatet. Exempelvis för att hitta sammanfattningar från möten i Coreper bör du välja alternativet ”Alla språk” i fältet ”Dokumentspråk”. Om du väljer bara ett språk kan det hända att du inte får något resultat