Ansökan om handlingar

Generalsekretariatet

Om den handling du söker inte är tillgänglig i det offentliga registret kan du ansöka om att få tillgång till den genom att kontakta rådets generalsekretariat.

Du kan också skicka en ansökan om tillgång till en handling

  • per post:

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd
DG F – Öppenhet
rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • per fax: +32 2 281 63 61

Behöver du tekniskt stöd?

Om du har ett tekniskt problem med att få tillgång till det offentliga registret kan du kontakta oss via e-post.

När får jag svar?

Du kommer att få svar inom 15 arbetsdagar. I undantagsfall kan denna tidsfrist förlängas med ytterligare 15 arbetsdagar.

Om du inte blir beviljad tillgång har du 15 dagar på dig att begära att rådet omprövar sitt beslut.

Om din begäran avslås kan du framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen eller väcka talan vid tribunalen.

Allmänna frågor

Om du behöver information om rådet och dess verksamhet står enheten för information till allmänheten till tjänst