Europeiska rådet under 2012

Europeiska rådet under 2012

De punkter som stod högst på Europeiska rådets dagordning under 2012 var insatser för att stabilisera och stärka euroområdet, stöd till tillväxt och sysselsättning och den oroliga situationen i Mellanöstern. Det var också det år då Europeiska unionen tilldelades Nobels fredspris.

I broschyren, som är den tredje i serien, ger ordförande Herman Van Rompuy sin personliga bild av institutionens verksamhet och av de händelser som präglade 2012.

Broschyren innehåller också alla Europeiska rådets slutsatser, uttalanden och rapporter från 2012.

2013, 76 Sidor, Häftade böcker