Organisatoriska regler för eurotoppmötena

Organisatoriska regler för eurotoppmötena
I de organisatoriska reglerna för eurotoppmötena sammanställs de vägledande principerna för organisationen av eurotoppmötena. För att garantera att eurotoppmötena är öppna och ändamålsenliga beskrivs i den här broschyren bestämmelserna för organisationen av mötena, inbegripet förberedelserna, dagordningen, sammansättningen och uttalandena. Finns på 22 språk.
2013, 46 Sidor, E-böcker