Informationskällor om Europeiska rådet och rådet

Informationskällor om Europeiska rådet och rådet

Här finns information om var man kan följa rådets arbete, bl.a. online och via sociala medier, genom besök, direktsändningar och tillgång till dokument, och om hur man hittar dokumentation och audiovisuellt material för pressen.

2014, 6 Sidor, Folder/flygblad