Europeiska rådet – EU:s strategiska institution

Europeiska rådet – EU:s strategiska institution

Europeiska rådet är den institution som fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar. I broschyren finns information om dess sammansättning, funktionssätt och ordförande. Här beskrivs också eurotoppmötenas roll. 

2015, 6 Sidor, Folder/flygblad