Rådets arbetsordning och kommentarer till densamma

Generalsekretariatet
Rådets arbetsordning – kommentarer

Hur förbereds rådets arbete? Hur röstar man? Vilka regler gäller för offentliga debatter? I den här praktiska guiden hittar du svaret på dessa och många andra frågor om rådets struktur, förfaranden och beslutsfattande. Den innehåller information om regelverket och fungerar som en hjälp vid förberedandet av ordförandskap. Därmed riktar den sig framför allt till delegater och rådets roterande rådsordförandeskap.
Förutom kommentarer innehåller broschyren också Europeiska rådets och rådets arbetsordningar. Den finns på 23 EU-språk.

2016, 119 Sidor, Häftade böcker