Europeiska rådet: december 2014 till april 2016

Europeiska rådet
Europeiska rådet från december 2014 till april 2016

Europeiska rådet stod inför stora politiska utmaningar mellan den 1 december 2014 och den 30 april 2016. De omfattade en aldrig tidigare skådad tillströmning av asylsökande och irreguljära migranter samt behov av att hitta en ny lösning för Grekland när det gäller dess framtid som euromedlem och för Storbritannien inför folkomröstningen om fortsatt EU-medlemskap. De europeiska ledarna var också tvungna att ta itu med allvarliga interna och externa säkerhetshot. Donald Tusk ger en överblick över Europeiska rådets arbete under den granskade perioden och i rapporten tar man upp de viktigaste politiska besluten och uttalandena.

2016, 82 Sidor, Häftade böcker