Europeiska rådet och ministerrådet – två institutioner växer fram

Europeiska rådet och ministerrådet – två institutioner växer fram

Europeiska rådet och Europeiska unionens råd är två viktiga aktörer i EU:s beslutsprocess. De har båda en egen, bestämd roll i EU:s institutionella struktur, även om det politiskt och administrativt sett finns ett nära, organiskt förhållande mellan de båda institutionerna. Båda består av företrädare för medlemsstaterna. I denna broschyr beskrivs de båda institutionernas tillkomst och utveckling genom fördragen. De har båda spelat en avgörande roll för den europeiska integrationen, och deras historia speglar hela EU:s historia: dess politik, ambitioner, kriser och framsteg.

2016, 66 Sidor, Häftade böcker