Europeiska unionen – En rättslig union (affisch)

Europeiska unionen – En rättslig union (affisch)

Från Parisfördraget till Lissabonfördraget – mycket har hänt sedan de sex ursprungliga medlemmarna lade grunden till det EU vi känner i dag, en ekonomisk och politisk gemenskap med närmare 509 miljoner invånare och 28 medlemsländer. Denna affisch visar de viktigaste händelserna i den europeiska integrationen och de viktigaste fördragen och anslutningsfördragen i kronologisk ordning. Fördragen utgör själva grunden för EU, och speglar hur medlemsstaterna reagerat på nya utmaningar, inifrån och utifrån. De visar utvecklingen av en union av folk och stater som vägleds av rättsstatsprincipen.

2016, 1 Sidor, Affischer