Vägledning för det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Vägledning för det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Denna handbok förklarar allt man behöver veta om det reviderade ordinarie lagstiftningsförfarandet och vilka roller ordförandeskapet respektive rådets generalsekretariat har. Den beskriver de olika skedena i förfarandet: de tre behandlingarna, förlikningsförfarandet och trepartsmötena. Den innehåller även en förteckning över relevanta rättsliga grunder, presentation av de olika skedena i grafisk form samt tidsfrister.

2016, 48 Sidor, Häftade böcker