Europeiska unionen – Fakta och siffror

Europeiska unionens råd
Fakta och siffror (uppdaterad version)

Hur många invånare har Italien? Hur ser det politiska systemet ut i Litauen? Och vad heter Cyperns huvudstad?
Svaren på de här frågorna och många andra hittar du i den uppdaterade versionen av ”Europeiska unionen – Fakta och siffror”.
Broschyren har ett litet, praktiskt format och innehåller väsentlig information om Europeiska unionen, dess institutioner, medlemsstater och kandidatländer. Den innehåller uppgifter om officiella språk, adresser till regeringarnas webbplatser och annan användbar information om varje land.
Skriften är tillgänglig på 24 EU-språk.

2017, 88 Sidor, Häftade böcker