Gå till innehåll
E-postabonnemang
  • Organisatoriska regler för eurotoppmötena

    Organisatoriska regler för eurotoppmötena

    I de organisatoriska reglerna för eurotoppmötena sammanställs de vägledande principerna för organisationen av eurotoppmötena. För att garantera att eurotoppmötena är öppna och ändamålsenliga beskrivs i den här broschyren bestämmelserna för organisationen av mötena, inbegripet förberedelserna, dagordningen, sammansättningen och uttalandena. Finns på 22 språk.

    46 Pages, E-böcker