Europeiska rådets tidigare ordförande, Herman Van Rompuy

Europeiska rådet

Herman Van Rompuy var Europeiska rådets första heltidsordförande. Han valdes första gången i november 2009 och återvaldes sedan för en andra mandatperiod från juni 2012–november 2014. Han ersattes av Donald Tusk den 1 december 2014. 

Personliga funderingar kring rollen som Europeiska rådets ordförande

Vid konferensen "Dove va l'Europa - Tillståndet i unionen" delade Herman Van Rompuy med sig av sina funderingar kring sin tid som Europeiska rådets ordförande:

"Uppdraget var lika nytt för mig som för alla andra. Jag valdes den 19 november 2009. Jag hade förberett ett uttalande för pressen i vilket jag presenterade en idé. Den tål fortfarande att citeras.

Jag sade då "Alla deltagande länder bör gå vinnande ur en förhandling. (...) Som Europeiska rådets ordförande kommer jag att lyssna noggrant på var och en, och jag kommer att se till att våra överläggningar leder till lösningar för alla."

Jag sade också "Den framtida ordförandens profil har varit föremål för omfattande diskussioner, men det finns endast en möjlig profil och det är en som präglas av dialog, enhet och handling."

Enligt mig är förtroendeskapande kanske den viktigaste uppgiften för Europeiska rådets ordförande. 

Herman Van Rompuy

Att skapa förtroende hos ledarna, institutionerna och medlemsstaterna är grunden för politiskt beslutsfattande.

Särskilt när det gäller svåra beslut och när besluten måste fattas med konsensus, vilket vanligtvis är fallet i Europeiska rådet. 

Hur skapar man förtroende? Genom att träffa människor, lyssna på dem och ta hänsyn till deras åsikter.

Jag har exempelvis varit noga med att under hela mitt mandat besöka alla medlemmar i Europeiska rådet i deras huvudstäder, i princip en gång om året. Att tala med presidenter och premiärministrar på deras hemmaplan ger en mycket bättre uppfattning av vad som verkligen driver dem.

(…) Alla sådana insatser för att skapa förtroende har gett resultat i krävande stunder och i stunder av kris."

Dessa funderingar är utdrag ur följande anförande:

I sitt avskedsanförande till Europeiska rådets medlemmar sade Herman Van Rompuy också:

Gemensamt har vi visat prov på det osannolika: att en union bestående av 28 länder faktiskt kan fungera.

Herman Van Rompuy

"(...) Jag har försökt att företräda europeiska intressen, vilket inte är något abstrakt. Det är mer än summan av 28 nationella intressen, men det är också denna summa i sig. 

Varje gång måste vi komma överens med alla 28 – inte alltid ”på en gång”, och ibland genom att lirka och dra en smula." 

Herman Van Rompuy på

Om Herman Van Rompuy 

Han var Belgiens premiärminister när han för första gången valdes till ordförande. Han var tidigare ekonom vid Belgiens nationalbank och inledde sin politiska karriär 1973 som nationell vice ordförande för sitt partis ungdomsförbund.  

Herman Van Rompuy har en kandidatexamen i filosofi och en masterexamen i tillämpad nationalekonomi från Katholieke Universiteit i Leuven.