Biografi över Herman Van Rompuy

Europeiska rådet

På denna sida finns information om Herman Van Rompuy, Europeiska rådets tidigare ordförande från november 2009 till november 2014.
Innehållet har inte uppdaterats sedan den 1 december 2014.

Herman Van Rompuy valdes till Europeiska rådets första ordförande på heltid i november 2009 och tillträdde posten den 1 december 2009 när Lissabonfördraget trädde i kraft.

2012 återvaldes han för en andra mandatperiod som inleddes den 1 juni 2012 och löpte t.o.m. den 30 november 2014. 

När Herman Van Rompuy valdes första gången var han Belgiens premiärminister. Tidigare hade han tjänstgjort i Belgien som representantkammarens talman (2007–2008) och innehaft flera regeringsposter, däribland vice premiärminister och budgetminister (1993–1999), biträdande minister (2004) och statssekreterare för finans och småföretag (1988).  

Herman Van Rompuy var tidigare nationalekonom vid Belgiens centralbank och inledde sin politiska karriär 1973 som vice ordförande för sitt partis ungdomsförbund. Han har innehaft olika uppdrag i partiet och i det belgiska parlamentet, först som senator (1988–1995) och därefter som parlamentsledamot (1995–2009).  

Herman Van Rompuy har en kandidatexamen i filosofi och en masterexamen i nationalekonomi från Katholieke UniversiteitLeuven. Han föddes i Etterbeek i Belgien den 31 oktober 1947, och är gift med Geertrui Windels. De har 4 barn och 6 barnbarn.

Politisk karriär

2009–  
Europeiska rådets ordförande  

2008–2009  
  Premiärminister  

oktober 2007  
  Medlare inför regeringsbildning (”verzoener/conciliateur”)

September 2007  
Sonderare inför regeringsbildning ("verkenner/explorateur")

2007–2008
Representantkammarens talman  

Januari 2004
Biträdande minister  

1995–
Parlamentsledamot för partiet CD&V i representantkammaren

1993–1999
Vice premiärminister och budgetminister

1988–1993 
Partiet CVP:s (Christelijke Volkspartij) ordförande 

Maj 1988–september 1988
Statssekreterare för finans och småföretag 

1988–1995
CVP-senator 

1982–1988
CVP:s ordförande i valkretsen Bryssel-Halle-Vilvoorde 

CVP-förhandlare vid bildandet av regeringarna Martens III, IV, V, VI, VII och VIII och Dehaene I och II

1978–
Ledamot av CVP:s partistyrelse 

1973–1977
Nationell vice ordförande för CVP:s ungdomsförbund

Yrkeskarriär

1982–2008  
Lektor vid Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO)

1980–1988  
Direktör för Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies 

1980–1987  
Lektor vid Handelshogeschool Antwerpen 

1978–1980  
Rådgivare vid finansminister Gaston Geens kabinett

1975–1978
Rådgivare vid premiärminister Leo Tindemans kabinett

1972–1975  
Attaché vid interna utvecklingsenheten, Belgiens centralbank

Utbildning

1971
 Mastersexamen i nationalekonomi, Katholieke Universiteit Leuven

1968
Fil. kand. i filosofi, Katholieke Universiteit Leuven

1965
Gymnasium med klassisk-humanistisk inriktning, Sint-Jan Berchmanscollege, Bryssel

Böcker

Europa in de storm, Davidsfonds, maj 2014, 126 s.

De kentering der tijden, Lannoo, 1979, 112 s.

Hopen na 1984, Horizonreeks, Davidsfonds, september 1984

Het christendom.Een moderne gedachte, Forumreeks, Davidsfonds, september 1990

Vernieuwing in hoofd en hart.Een tegendraadse visie, Forumreeks, Davidsfonds, hösten 1998

De binnenkant op een kier.Avonden zonder politiek, Lannoo, 2000, 165 s.

Dagboek van een vijftiger, Davidsfonds, oktober 2004, 144 s.

Haiku, Poëziecentrum, Gent, april 2010, 125 s.

Cools, Katleen och Van Rompuy, Herman, In de wereld van Herman Van Rompuy, Borgerhoff & Lamberigts, oktober 2010, 200 s.

Haiku 2, Poëziecentrum, Gent, oktober 2013, 93 s.

Hedersdoktorat

Universiteit Gent (den 18 mars 2011 – inget anförande finns tillgängligt) 

Priser

Karlspriset (Internationale Karlspreis), Aachen (den 29 maj 2014)
 
BeNeLux-Europa-priset, Breda (den 12 juni 2010)
 
Harvard Club of Belgium Leadership Prize, Bryssel (den 8 september 2010)
 
Collier du Mérite européen, Fondation du Mérite Européen, Luxemburg (den 25 november 2010)
 
Nueva Economía Forum-priset, Madrid (den 10 december 2010)
 
Gouden Penning, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Bryssel (den 14 januari 2012)
 
Hederssenator e meritu et honoris causa vid Beweging voor de Verenigde Staten van Europa – Aktiecentrum voor Europees federalisme (AEF-BVSE), Antwerpen (den 5 februari 2012)
 
Otto von der Gablentz-priset, Haag (den 18 april 2012)
 
Coudenhove-Kalergi-sällskapets Europapris, Wien (den 16 november 2012)
 
Michele de Giannis-priset, Bryssel (den 4 oktober 2013)
 
Business Centre Clubs gyllene statyett (Złota Statuetka), utdelat vid stora polska företagsledargalan, Warzawa (den 25 januari 2014)
 
ESMT Responsible Leadership Award, European School for Management and Technology, Berlin (den 3 juli 2014)

Utmärkelser

 • Innehavare av stora bandet (grootlint/grand cordon) av Leopoldorden, Belgien (2009)
 • Storofficer (Grand officier) av Hederslegionen, Frankrike (december 2011)
 • Hedersmedborgarskap, Beersel, Belgien (den 13 maj 2012)
 • Hedersmedborgarskap, De Haan, Belgien (den 7 juli 2012)
 • Grand officier av Ordre National de Côte d'Ivoire (Elfenbenskustens nationella orden) (den 7 augusti 2012)
 • Rumänska Stjärnans orden (Ordinul Național Steaua României) i graden Storkors (Mare Cruce), Bukarest (den 25 april 2013) 
 • Hedersmedborgarskap, Olen, Belgien (den 3 oktober 2013) 
 • Hedersmedborgarskap, Matsuyama, Japan (den 18 november 2013) 
 • Ordre National du Bénin (Benins nationella orden), Cotonou (den 20 februari 2014) 
 • Vita dubbelkorsets orden (Rad Bieleho dvojkríža) av andra klassen, Bratislava (den 30 april 2014) 
 • Hedersmedborgarskap, Kortessem, Belgien (den 16 maj 2014)