Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk

I fokus

Möte med Albaniens president den 27 april 2016

Donald Tusk träffade Albaniens president Bujar Nishani för första gången i Bryssel.

De diskuterade Balkanländernas roll i EU:s strategi för att hantera migrationsströmmarna och enades om att följa händelseutvecklingen i Albanien. ”Europeiska unionen är redo att stödja Albanien om en alternativ rutt skulle utvecklas”, sade Donald Tusk.

Han noterade också att Albanien har gjort betydande framsteg när det gäller att uppnå landets mål för integration i Europa. Albanien är på väg att genomföra en omfattande reform av rättsväsendet.

”Det krävs samarbete mellan partierna och dialog för att landet ska nå längre i sina europeiska ambitioner”, betonade Donald Tusk.

Besök i Turkiet den 23 april 2016

Donald Tusk besökte Turkiet tillsammans med EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att diskutera genomförandet av det gemensamma uttalandet från EU och Turkiet den 18 mars.

Resan innebar en möjlighet att bedöma situationen för flyktingarna i Turkiet och hur EU-finansierade projekt genomförs. Sedan den politiska överenskommelsen i mars har den tydliga trenden varit att de olagliga migrationsströmmarna över Egeiska havet har minskat. EU:s återvändandeinsatser och vidarebosättning i EU-länderna för syriska medborgare i Turkiet leder till en övergång från olaglig till laglig migration. Man håller på att betala ut medel från EU:s nyinrättade facilitet för flyktingar i Turkiet och man har intensifierat kartläggningen och planeringen av ytterligare projekt.

Ledarna noterade också att förbindelserna mellan EU och Turkiet har vitaliserats. Donald Tusk konstaterade att Turkiet gjort goda framsteg i riktning mot en liberalisering av viseringsbestämmelserna.

Slutligen tog Europeiska rådets ordförande upp oron när det gäller pressfriheten i Turkiet. ”Gränsen mellan kritik, förolämpning och förtal är hårfin och relativ. Den dag politiker börjar bestämma vad som är vad kan innebära slutet för yttrandefriheten, i Europa, i Turkiet, i Afrika, i Ryssland – överallt. Jag hoppas att yttrandefriheten inte kommer att vara huvudämnet under våra möten framöver”, sade Donald Tusk.

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också föra fram EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik utåt, på sin nivå.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas