Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

I fokus

Eurotoppmöte om Grekland den 12 juli 2015

Donald Tusk sammankallade ett extra eurotoppmöte för att diskutera situationen efter folkomröstningen i Grekland.

Ledarna från euroområdets medlemsstater har i princip kommit överens om att de är beredda att inleda förhandlingar om ett finansiellt stödprogram från ESM för Grekland.

Det finns ett antal strikta villkor som ska uppfyllas innan förhandlingarna kan inledas formellt. Överenskommelsen måste först godkännas av det grekiska parlamentet och av flera andra nationella parlament.

"Jag välkomnar framstegen och Greklands konstruktiva ståndpunkt, som bidrar till att återställa förtroendet mellan länderna i euroområdet," sade eurotoppmötets ordförande Donald Tusk.

Efter de nationella förfarandena kommer Eurogruppen att arbeta tillsammans med institutionerna för att snabbt komma vidare i förhandlingarna.

Anförande i Europaparlamentet den 8 juli 2015

Donald Tusk höll ett anförande i Europaparlamentet om situationen i Grekland och rapporterade om Europeiska rådets möte i juni.

Den 25–26 juni 2015 diskuterade EU:s ledare huvudsakligen migration. De fokuserade på politiken för omplacering, vidarebosättning och återvändande. EU:s ledare enades om åtgärder som kommer att hjälpa 60 000 personer.

EU:s ledare behandlade även följande:

  • säkerhetsutmaningar som Europeiska unionen står inför
  • en översyn av den europeiska säkerhetsstrategin

De diskuterade de pågående förhandlingarna med Grekland och andra ekonomiska frågor.

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också representera EU utåt på sin nivå vad gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.