Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådets ordförande

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också representera EU utåt på sin nivå vad gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Den 9 maj 2015: Gemensamt uttalande från Europeiska rådets medlemmar

Den 9 maj 1950 gjorde Robert Schuman ett uttalande med tanken att Europa endast kan bevara freden genom att skapa välstånd tillsammans. Detta blev inledningen till den europeiska integrationsprocessen. Idag fortsätter européerna att fira denna dag, som ofta också kallas ”Europadagen” eller ”Schumandagen”.

Med anledning av 65-årsdagen av denna viktiga händelse antog EU-ledarna den 9 maj 2015 ett gemensamt uttalande där de betonade EU:s ansvar för att främja fred, frihet, demokrati, solidaritet och välstånd, både i och utanför Europa.

Den 29 april 2015: Donald Tusk i Europaparlamentet i Strasbourg

Donald Tusk besökte Europaparlamentet för att redogöra för resultatet av Europeiska rådets extra möte om det dramatiska läget på Medelhavet.

EU:s stats- och regeringschefer har enats om följande fyra prioriterade åtgärdsområden:

  • att stoppa människosmugglarna, eventuellt genom en GSFP-insats för att ta över och förstöra deras fartyg
  • att förstärka EU:s närvaro till havs genom att trefaldiga de finansiella resurserna till gränsuppdraget Triton
  • att förebygga irreguljära migrationsflöden
  • att förstärka solidaritet och ansvar internt när det gäller flyktingar från konfliktområden