Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

I fokus

Europeiska rådet den 25–26 juni 2015

Vid Europeiska rådets möte diskuterades huvudsakligen migration. Ledarna talade främst om politiken för omplacering, vidarebosättning och återvändande. EU:s ledare enades om åtgärder som kommer att hjälpa 60 000 personer.

EU:s ledare behandlade även följande:

  • säkerhetsutmaningar som Europeiska unionen står inför
  • en översyn av den europeiska säkerhetsstrategin

De diskuterade de pågående förhandlingarna med Grekland och andra ekonomiska frågor.

Det 17:e bilaterala toppmötet mellan EU och Kina den 29 juni 2015 

Donald Tusk ledde det 17:e bilaterala toppmötet mellan EU och Kina. Diskussionerna fokuserade på

  • de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina och en förstärkning av den strategiska agendan för EU–Kina 2020
  • globala utmaningar som klimatförändringarna samt en rättvis och ambitiös överenskommelse vid klimatkonferensen i Paris i december 2015
  • utrikespolitiska frågor

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också representera EU utåt på sin nivå vad gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.