Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

I fokus

Donald Tusk vid FN:s generalförsamlings 70:e session i New York den 26–30 september 2015 

Donald Tusk talade på EU:s vägnar inför FN:s generalförsamlings 70:e session tisdagen den 29 september. Hans anförande till generalförsamlingen var inriktat på följande:

  • Den europeiska reaktionen på den aldrig tidigare skådade flykting- och migrantkrisen
  • Situationen i Mellanöstern, i synnerhet i Syrien
  • Europas ledande ställning i kampen mot klimatförändringen
  • Behovet av en effektiv multilateralism vid hanteringen av globala kriser

Den 27 september deltog ordförande Donald Tusk även i ett informellt toppmöte om klimatförändringen tillsammans med andra stats- och regeringschefer.

Den 28 september talade han vid toppmötet om fredsbevarande med president Barack Obama som värd.

I anslutning till FN:s generalförsamling han hade möjlighet att träffa andra ledare, bland andra Irans president Hassan Rohani, Turkiets premiärminister Ahmet DavutoğluIraks premiärminister Haydar al-Abadi och FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon - se det detaljerade schemat nedan för mer information.

Informellt möte mellan stats- och regeringscheferna den 23 september 2015

Under de senaste månaderna har EU stått inför ett exempellöst inflöde av migranter och flyktingar i Europa. Donald Tusk har sammankallat ett extra informellt möte mellan stats- och regeringscheferna för att diskutera en samlad strategi för krisen och behovet av en trovärdig europeisk migrationspolitik.

EU:s ledare möttes i Bryssel den 23 september 2015 för att 

  • besluta om prioriteringar som kan tillämpas omedelbart 
  • diskutera hur man ska möta de långsiktiga utmaningarna på migrationsområdet, skyddet av EU:s yttre gränser och det externa biståndet till flyktingar och närliggande länder

Donald Tusk delade också med sig av sin bedömning av situationen efter sina besök i länderna i Medelhavsområdet och I Mellanöstern. – Nyligen besökte jag flyktingläger i Turkiet och Jordanien och det enda budskap jag hörde där var: vi är fast beslutna att ta oss till Europa. Det står klart att den största flykting- och migrantvågen ännu inte har kommit, sade Donald Tusk.

Han tackade även de EU-ledare som besvarat hans vädjan om att snarast bidra finansiellt till Världslivsmedelsprogrammet för livsmedelsbistånd till 11 miljoner människor i Syrien och närområdet.

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också representera EU utåt på sin nivå vad gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas