Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk

I fokus

Besök i Ukraina den 28–29 september 2016

Donald Tusk reser till Kiev på inbjudan av Ukrainas regering. Torsdagen den 29 september träffar han såväl premiärminister Volodymyr Hrojsman som Ukrainas president Petro Porosjenko.

Ledarna kommer att diskutera

  • EU:s och Ukrainas förbindelser, bland annat processen för viseringsliberalisering
  • genomförandet av Minskavtalen
  • Ukrainas reformagenda

Senare samma dag ska Donald Tusk också delta i en ceremoni med anledning av 75-årsminnet av massakern i Babij Jar (Babyn Jar), en av de mest omfattande enskilda massakrerna under Förintelsen. I september 1941 dödades över 33 000 judar där av tyska soldater med hjälp av lokala samarbetsmän.

FN:s generalförsamling, New York, 18–22 september 2016

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk talade på EU:s vägnar vid den 71:a sessionen i FN:s generalförsamling den 21 september. Hans tal handlade om:

  • Europas svar på flyktingkrisen och behovet av global solidaritet
  • Uppbyggnaden av ett globalt nätverk och en global strategi mot terrorismen
  • EU:s aktiva engagemang för att det ska bli fred i områden där det råder krig eller en överhängande risk för krig, däribland Ukraina, Syrien, Libyen och Afghanistan
  • EU:s helhjärtade engagemang i kampen mot klimatförändringar

"Europa kommer alltid att stå för en fri och öppen värld som styrs av rättsstatsprincipen, där nationer kan handla och växa tillsammans", sade han.

Den 20 september deltog Donald Tusk i ledarnas toppmöte om den globala flyktingkrisen, med USA:s president Barack Obama som värd. Vid detta möte var målet att åstadkomma nya globala åtaganden om ökade anslag till humanitära insatser, ökat mottagande av flyktingar via lagliga vägar och ökad självförsörjning och integrering av flyktingar.

Den 19 september deltog Donald Tusk i FN:s högnivåmöte om hanteringen av stora flykting- och migrantströmmar. ”Den globala migrationen är något vi får leva med i framtiden och det ligger i vår makt att besluta om vår framtid i detta sammanhang blir ordnad, stabil och säker, eller om den blir oordnad, instabil och osäker”, sade han.

I anslutning till FN:s generalförsamling träffade han också flera andra ledare bilateralt.

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också föra fram EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik utåt, på sin nivå.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas
Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas