Europeiska rådets ordförande Donald Tusk

I fokus

Rapport till Europaparlamentet den 18 januari 2017

Donald Tusk lämnade en rapport till Europaparlamentet om de viktigaste resultaten från Europeiska rådet i december. Han började med att gratulera Antonio Tajani till att ha valts till Europaparlamentets ordförande och uttryckte förtroende för att de tillsammans med alla ledamöterna ska kunna möta de utmaningar som 2017 ställer.

”Förra året lyckades vi göra framsteg med migration, säkerhet och ekonomi trots att vi stod inför oerhörda svårigheter”, sade han.

När det gäller migration tittade Europeiska rådet på genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet och bedömde framstegen med de pakter som ingåtts med de utvalda afrikanska länderna.

”Förra året kom 180 000 migranter irreguljärt till Italien. Så kan det inte fortsätta”, sade Donald Tusk. ”Det är därför Libyen och den centrala Medelhavsrutten kommer att stå i centrum vid nästa informella toppmöte i Malta”, tillade han.

När det gäller Ukraina har Europeiska rådet antagit ett rättsligt bindande beslut av stats- och regeringscheferna för att underlätta Nederländernas ratificering av associeringsavtalet. Eftersom Ryssland fortfarande inte har genomfört Minskavtalen rekommenderade förbundskansler Angela Merkel och president François Hollande att sanktionerna skulle förlängas. De gäller nu i ytterligare sex månader.

Europeiska rådet tog även upp säkerhetsrelaterade frågor, bland annat ett förstärkt samarbete mellan EU och Nato. ”Europas länder bör göra mer vid omedelbara säkerhetshot mot våra medborgare, och detsamma gäller Europeiska unionen”, sade Donald Tusk.

Ledarna diskuterade också åtskilliga initiativ som syftar till att EU:s ekonomi ska fungera för alla. ”Statistiken är bättre, men viktigast av allt för vanliga människor och företag är att känna hopp inför framtiden”, sade han. ”Det är därför Europeiska fonden för strategiska investeringar förlängs, våra handelspolitiska skyddsinstrument moderniseras och ungdomsgarantin får en fortsättning”.

Slutligen informerade Donald Tusk Europaparlamentet om det informella mötet mellan de 27 stats- och regeringscheferna, som hölls i anslutning till Europeiska rådet. ”Vi enades om förfaranden och bekräftade våra principer, nämligen de fyra friheternas odelbarhet, balansen mellan rättigheter och skyldigheter och regeln att inga förhandlingar ska äga rum utan anmälan”, sade Tusk.

Avslutningsvis välkomnade han också den brittiska premiärministern Theresa Mays tal om brexit från den 17 januari. ”Det visar att den gemensamma ståndpunkten för 27 medlemsstater om den inre marknadens odelbarhet äntligen har gått fram och accepterats av den brittiska regeringen”, sade han. ”Vi noterade Theresa Mays varma och balanserade uttalande om europeisk integration, och att hon i sitt uttryck låg mycket närmare Winston Churchill än den blivande amerikanska presidenten Donald Trump”, sade han.

Besök på Malta den 11 januari 2017

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande, reste till Malta för att delta i invigningen av det maltesiska EU-ordförandeskapet. Det är första gången Malta är ordförandeland.

I sitt tal vid invigningen betonade Donald Tusk att det maltesiska ordförandeskapet tillträder under en extraordinär tid som är full av nya utmaningar och dramatiska omvälvningar. ”Under dessa sex månader kommer vi att fira fördragets sextioårsdag i Rom och brexit-förfarandet kommer att inledas formellt. Under våren kommer hela EU också att ställas inför en krävande utmaning när det gäller migrationen, framför allt längs den centrala Medelhavsrutten”, sade han.

Donald Tusk betonade att alla dessa händelser kräver ett kompetent, erfaret och lyhört ledarskap. Han tog även upp Maltas kulturarv och landets historia.

”Lyckligtvis var det Malta som fick denna svåra uppgift. Få har större kännedom om italienarna, som kommer att vara värd för firandet i Rom, och få har större kännedom om britterna, som vi kommer att inleda en skilsmässa med”, sade han. ”Slutligen är det få som har bättre kännedom om migrationstragedin på Medelhavet”, tillade han.

Före invigningen hade Donald Tusk ett bilateralt möte med Maltas premiärminister Joseph Muscat.

Malta innehar ordförandeskapet i rådet till och med den 30 juni 2017 då Estland tar över.

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också föra fram EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik utåt, på sin nivå.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas