Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådets ordförande

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också representera EU utåt på sin nivå vad gäller EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Den 30–31 mars 2015: Donald Tusk besökte Malta, Spanien och Tunisien för att diskutera regional stabilitet, irreguljär migration och terroristhot

Donald Tusk besökte Malta, Spanien och Tunisien för att diskutera hur EU kan bidra till att:

  • stabilisera regionen
  • bekämpa terroristhot
  • förebygga och bekämpa olaglig migration

Oroligheterna i södra Medelhavsområdet utgör ett allvarligt hot mot hela Europa. I juni 2014 fastslog Europeiska rådet att ett effektivt EU-samarbete i säkerhetsfrågor, såsom terrorism och hantering av migrationsströmmar, är en strategiskt prioriterad fråga.

"EU kan inte ha en sönderfallande stat (Libyen) som styrs av krigsherrar och fanatism och som håller på att sjunka ner i anarki endast 100 sjömil från Europas södra kust."

Donald Tusk före mötet med president Barack Obama i Washington den 9 mars 2015 

I februari i år, efter terroristattackerna i Paris och Köpenhamn, enades EU:s ledare om en ambitiös plan för hur man ska kunna intensifiera kampen mot terrorism och extremistiskt våld.

Och i mars i år diskuterade EU:s ledare krisen i Libyen och dess regionala och internationella dimension. Under sitt besök hos USA:s president Barack Obama sa Donald Tusk också att EU kommer att intensifiera sitt stöd till Libyen.