Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk

I fokus

Asien–Europa-mötet (Asem) den 15–16 juli

Donald Tusk deltog i det 11:e Asien–Europa-mötet (Asem) i Ulan Bator i Mongoliet. Han företrädde Europeiska unionen tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini.

Vid toppmötets öppnande uttryckte ledarna sin solidaritet med anledning av attacken i Nice på Frankrikes nationaldag. ”I dag står Europa och Asien enade med det franska folket och Frankrikes regering. Vi fördömer detta tragiska dåd och fortsätter kampen mot extrema våldshandlingar och hat”, sade Donald Tusk i sitt uttalande.

Ledarna diskuterade även situationen i Turkiet efter kuppförsöket. ”EU stöder fullt ut Turkiets demokratiskt valda regering, landets institutioner och rättsstatsprincipen. Vi manar till en snabb återgång till Turkiets konstitutionella ordning”, sade Donald Tusk.

Diskussionerna vid toppmötet var inriktade på temat ”Asem 20 år: partnerskap för framtiden genom sammankoppling”.

Ledarna diskuterade även globala frågor såsom klimatförändringar, hållbar utveckling, global styrning, terrorism och migrations- och flyktingkrisen. ”Det är nödvändigt med en dialog om och ett starkt engagemang för den regelbaserade internationella ordningen. Gemensamma och förutsägbara regler bidrar till att göra stater säkrare och människor friare och uppmuntrar företag att investera med större förtroende”, sade Donald Tusk.

I anslutning till Asem-toppmötet träffade Donald Tusk Singapores premiärminister Lee Hsien Loong för att diskutera terrorism och regionalt samarbete. Han träffade även Sydkoreas president Park Geun-hye för att diskutera bilaterala förbindelser, handel och Nordkorea.

Donald Tusk träffade dessutom Japans premiärminister Shinzo Abe. De fördömde attackerna i Nice och Dhaka och upprepade att de är fast beslutna att samarbeta för att bekämpa terrorism. När det gäller frihandelsavtalet med Japan bekräftade Donald Tusk på nytt EU:s åtagande att sluta avtalet i slutet av året.

Toppmötet mellan EU och Kina den 12–13 juli

Det 18:e bilaterala toppmötet mellan Kina och EU hölls i Peking den 12–13 juli. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk företrädde EU tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Kina företräddes av premiärminister Li Keqiang.

Ledarna diskuterade gemensamma utmaningar, bland annat hur den regelbaserade internationella ordningen ska skyddas. ”En global ordning baserad på gemensamma regler ligger i allas vårt intresse, men det är tydligt att vi har olika uppfattning om vad det innebär i praktiken”, sade Donald Tusk vid presskonferensen efter mötet.

Ledarna diskuterade utvecklingen av det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina. De gav politisk vägledning för färdigställandet av det allmänna avtalet om investeringar och undertecknade en energifärdplan. De enades också om att genomföra ytterligare en omgång av människorättsdialogen mellan EU och Kina i år i Bryssel. ”Det rådet inget tvivel om att vi är oeniga i denna fråga. Men jag välkomnar Kinas vilja att delta”, sade Donald Tusk.

Inför G20-toppmötet, som hålls i Kina i september, enades ledarna om att ta itu med migrationskrisen på global nivå. EU ser också fram emot ett nära samarbete med Kina i högprioriterade utrikespolitiska frågor, bland annat när det gäller Syrien, Irak, Afghanistan och Afrika. Detsamma gäller globala frågor som utvecklingsbistånd och klimatförändringar.

Nästa toppmöte mellan EU och Kina anordnas nästa år i Bryssel.

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han har ansvaret för att förbereda och leda institutionens möten. Han ska också föra fram EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik utåt, på sin nivå.

Innehållet visas på originalspråket om översättning saknas