Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

I fokus

Förslag till ny EU-överenskommelse för Storbritannien

Den 2 februari 2016 lade Donald Tusk fram ett förslag till ny överenskommelse som behandlar alla frågor som premiärminister David Cameron tagit upp. Förslaget bör kunna tjäna som en god grund för förhandlingar om en kompromiss mellan EU:s alla 28 medlemsländer.

"Att vara eller icke vara tillsammans, det är frågan som måste besvaras inte bara av det brittiska folket i en folkomröstning, utan också av de övriga 27 EU-medlemmarna under de kommande två veckorna."

Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande

2016 års givarkonferens för Syrien den 4 februari

Donald Tusk företräder EU vid givarkonferensen för Syrien i London tillsammans med kommissionärerna Federica Mogherini, Johannes Hahn och Christos Stylianides.

Situationen i Syrien är världens största humanitära kris. Storbritannien, Tyskland, Kuwait, Norge och FN anordnar tillsammans konferensen, där ledare från hela världen möts för att samla in pengar som behövs för att hjälpa de miljontals människor som har fått sina liv ödelagda av konflikten i regionen.

Målet med konferensen är att

  • samla in mycket pengar för humanitär nödhjälp och mer långsiktiga behov
  • enas om högt ställda mål för utbildning och ekonomiska möjligheter som ska förbättra situationen för dem som påverkas av konflikten i Syrien, men även för flyktingar i grannländerna
  • kräva skydd för civilbefolkningen och arbeta för en politisk lösning som kan få slut på den syriska konflikten

Donald Tusk kommer att meddela att EU ger ett stort bidrag till det internationella samfundets humanitära insatser.

Europeiska unionen och dess medlemsländer leder tillsammans de internationella krisinsatserna. 4,2 miljarder euro har mobiliserats för att hjälpa syrier i hemlandet samt flyktingar och deras värdsamhällen i grannländerna Libanon, Jordanien, Irak, Turkiet och Egypten

Europeiska rådets kommande möte den 18–19 februari 2016 

Europeiska rådet kommer att fokusera på två huvudfrågor:

Storbritannien

Efter diskussionerna vid Europeiska rådets möte i december 2015 om Storbritanniens planer på en folkomröstning om landets EU-medlemskap lade Donald Tusk fram ett förslag till ny överenskommelse som behandlar alla frågor som premiärminister David Cameron tagit upp. 

Detta förslag bör kunna tjäna som en grund för att nå en överenskommelse vid Europeiska rådets kommande möte.

Migration

Europeiska rådet kommer att utvärdera genomförandet av de beslut som avser migrations- och flyktingkrisen

Sedan den 1 december 2014 är Donald Tusk ordförande för Europeiska rådet – den institution som fastställer EU:s politiska inriktning och prioriteringar. Han ansvarar för att förbereda och leda institutionens möten och representerar också på sin nivå EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik utåt.