Donald Tusks kansli

Europeiska rådet

Kanslichef

 
Piotr Serafin
 • Strategi, samordning och kansliförvaltning
 • G7/G20

Biträdande kanslichef

 
André Gillissen
 • Strategiskt stöd till kanslichefen
 • Samordning av Europeiska rådets möten

Ordförandens förste rådgivare för politik och kommunikation

 
Paweł Graś
 • Förbindelserna med Europaparlamentet, nationella parlament och politiska partier

Teamet för övergripande frågor

 
Katarzyna Smyk

Rådgivare

 • Samordning av övergripande frågor
 • Ordförandens korrespondens
 • Personaladministration
Paweł Karbownik

Rådgivare

 • Strategisk arbetsplanering
 • G7/G20

Teamet för utrikespolitik

 
Riina Kionka

Chefsrådgivare för utrikespolitiska frågor

 • Ledning av teamet för utrikespolitiska frågor
 • Samordning av den externa politiken
 • Europeiska rådets planering i utrikespolitiska frågor
Carl Hartzell

Förste rådgivare

 • Ryssland
 • Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina
 • Centralasien
 • Turkiet
 • Europa utanför EU
 • Det östliga partnerskapet, övergripande frågor

Zuzana Michalcová Šutiaková

Rådgivare

 • Latinamerika och Västindien
 • Västra Balkan
 • Säkerhet, krishantering och försvar
 • Utvidgningen
 • Mänskliga rättigheter
 • FN, OSSE, Europarådet
Leila Brahimi

Rådgivare

 • Mellanöstern och Nordafrika
 • Afrika söder om Sahara
 • Europeiska grannskapspolitiken – övergripande frågor
 • Utveckling
 • Externa aspekter av terrorismbekämpning och migration

Alina Butuliga

 Rådgivare

 • Asien och Stillahavsområdet
 • Handel

Teamet för ekonomiska frågor

 
João Nogueira Martins

Chefsrådgivare för ekonomiska frågor

 • Ledning av teamet för ekonomiska frågor
 • Ekonomiska och monetära frågor, inklusive G7 och G20
Alfredo Panarella

Förste rådgivare

 • Konkurrenskraft, investering och tillväxt
 • Finanssektorn (inklusive bankunionen)
 • Inre marknaden
Christina Jordan

Rådgivare

 • Ekonomiska och monetära unionen
 • Sysselsättning och sociala frågor
 • Skattepolitik
Wouter Coussens

Rådgivare

 • Den europeiska planeringsterminen och makroekonomiska övervakningsförfaranden
 • Den makroekonomiska utvecklingen (globalt, inom EU och i euroområdet)
 • Utrikespolitiken: Förenta staterna och Kanada

Energiunionen

 
Łukasz Koliński

Särskild rådgivare för energiunionen

 • Energiunionen
 • Klimatfrågor
 • Den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten
Press- och kommunikationsteamet

 

Preben Aamann

Ordförandens talesperson

 • Samordning av press- och kommunikationsteamet
Hugo Brady

Ordförandens talskrivare

 • Tal, artiklar
 • Tankesmedjor
Beata Turska

Rådgivare

 • Tal, artiklar
Kansliet

 

Łukasz Broniewski

Kanslichef – rådgivare

 • Ordförandens besök, toppmöten och resor
 • Förbindelser med entreprenörer och arbetsmarknadens parter, Regionkommittén samt Ekonomiska och sociala kommittén
Stefan Smith

Personlig assistent till ordföranden

 • Ordförandens arbetsprogram samt assistans
 • Ordförandens personliga korrespondens

Emilia Surowska

Rådgivare

 • Protokoll
 • Administrativ förvaltning av toppmöten, ordförandens besök och resor
 • Kontaktperson för protokoll och säkerhet
Tiina Kytola
 • Ordförandens korrespondens
 • Registrering av inkommande och utgående post
 • Arkivering

Kansliets sekretariat

 
Renata Tobiasz

Personlig assistent till kanslichefen och till teamet för övergripande frågor

Pilar Chaves

Personlig assistent till biträdande kanslichefen

Miriam Cunill Rafael

Assistent till chefsrådgivaren för utrikespolitiska frågor

Helena Hadjiyanni

Assistent till teamet för utrikespolitiska frågor

Iveta Hincova

Assistent till teamet för utrikespolitiska frågor

Sabina Bengtsson

Assistent till chefsrådgivaren för ekonomiska frågor och till den särskilde rådgivaren för energiunionen

Anita Gebruers

Assistent till teamet för ekonomiska frågor
Cécile Monin

Assistent till press- och kommunikationsteamet

Andrés Mola Arizo

Assistent till press- och kommunikationsteamet

Louisa Pincott

(föräldraledig)

Arja Pukkinen Administrativ assistent – mänskliga resurser och utbildning (COFO)