Samråd inför toppmötet i Bratislava

I augusti och september 2016 samrådde Donald Tusk med samtliga ledare i EU inför mötet i Bratislava.

Baserat på de samråd som hittills hållits hyser jag inga tvivel om att de tre främsta utmaningarna är okontrollerad irreguljär migration, terrorism och farhågor beträffande globaliseringen”, sade Donald Tusk före sitt möte med Sveriges statsminister Stefan Löfven i Stockholm. ”Min ambition är att vi i Bratislava kan enas om huvudprioriteringarna för de kommande månaderna och hur vi ska gripa oss an dem.”

I sin inbjudan till mötet betonade Donald Tusk att toppmötet Bratislava även bör resultera i en färdplan för andra viktiga strävanden, såsom ekonomisk och social utveckling, arbetstillfällen och möjligheter för ungdomar, den inre marknaden, den digitala agendan samt investeringar.

”Nyckeln till en sund jämvikt mellan medlemsstaternas och unionens prioriteringar står att finna i de nationella huvudstäderna” skrev Donald Tusk. ”Institutionerna bör stödja de prioriteringar som medlemsstaterna har enats om, och inte driva igenom sina egna”, tillade han.

Den 8 september reste Donald Tusk också till London för att tala med Storbritanniens premiärminister Theresa May.

”Jag sade till Theresa May att jag är övertygad om att det ligger i allas intresse att vi inleder förhandlingarna snart, för att minska och slutligen undanröja den osäkerhet som råder" sade han efter mötet.