Organisationspolicy

Skydd av personuppgifter

Europeiska unionens råd och dess generalsekretariat följer noggrant reglerna om skydd av personuppgifter. Uppgiftsskyddsombudet ser till att reglerna tillämpas på rätt sätt.

Öppenhet

EU:s institutioner arbetar så öppet och så nära medborgarna som möjligt enligt bestämmelserna om öppenhet. Ministrarnas lagstiftningsarbete i rådet är offentligt, och medborgarna har rätt att begära tillgång till rådsdokument.

Miljöstyrning

Rådets generalsekretariat arbetar för att minska miljöpåverkan och för att skydda miljön. Rådet har inrättat ett miljöstyrningsprogram för all verksamhet i rådets byggnader i Bryssel.

Visuell identitet

"Rådsfamiljens" visuella identitet är uppbyggd kring en gemensam logotyp. Logotypen visar EU-flaggan och en bild av Europabyggnaden och står för enhet, kontinuitet och mångfald.

Flerspråkighet

Rådet och Europeiska rådet arbetar på EU:s 24 officiella språk. Alla EU-medborgare har rätt att skriva till Europeiska rådet och rådet på vilket som helst av de officiella språken.

Skydd av säkerhetsskydds- klassificerade uppgifter

Rådet har ett omfattande säkerhetssystem för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. Systemet gäller för rådet, rådets generalsekretariat och medlemsstaterna.