Visuell identitet

Generalsekretariatet

"Rådsfamiljens" (dvs. Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, eurotoppmötet, Eurogruppen och rådets generalsekretariat) visuella identitet är uppbyggd kring en gemensam logotyp.

Logotypen visar EU-flaggan och en bild av Europabyggnaden, där såväl Europeiska rådet som rådet kommer att vara inhysta från och med 2016. Genom att använda en bild av byggnaden anpassar rådet sin visuella identitet till EU:s andra stora institutioner, som använder arkitektoniska inslag i sina logotyper.

Logotypen, liksom själva byggnaden, ger en bild av enhet, kontinuitet, mångfald, hjärta och ljus.

Utomstående måste ha beviljats förhandstillstånd för att få använda logotypen i dess originalutformning.

För att begära tillstånd att använda logotypen och för att få mer information om de grafiska specifikationerna:

Skicka e-post