Anställning vid generalsekretariatet

Fast anställning

Generalsekretariatet rekryterar huvudsakligen fast anställda tjänstemän antingen från andra EU-institutioner eller från reservlistor över de sökande som fått bäst resultat på de allmänna uttagningsproven.

Uttagningsproven anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). De består av flera olika tester för att bedöma de sökandes kompetens och välja ut de allra bästa. Allmänna uttagningsprov anordnas för olika arbetsprofiler och ibland kan det krävas särskild kompetens och särskilda kvalifikationer. Om du klarar uttagningsprovet hamnar du på en reservlista som institutionerna kan rekrytera personal från när det behövs.

Ibland anordnar generalsekretariatet egna uttagningsprov för att tillsätta mycket specialiserade tjänster. Information om dessa lediga tjänster hittar du på denna sida under "Lediga tjänster just nu" och på Epsos webbplats.

Om du vill arbeta hos oss ska du hålla utkik på Epsos webbplats efter information om kommande uttagningsprov och om hur du kan förbereda dig för dem.

Tidsbegränsad anställning

Kontraktsanställning

Generalsekretariatet rekryterar ett begränsat antal kontraktsanställda, antingen från databasen Epso Cast eller från reservlistor och databaser som sammanställts av andra institutioner.

Generalsekretariatets rekryteringskontor kontaktar de sökande som bäst passar den lediga tjänstens profil. Därför rekommenderar vi att du ser till att ditt cv är uppdaterat i den databas du tillhör.

Tillfällig anställning

Ibland anordnar generalsekretariatet urvalsförfaranden för rekrytering av tillfälligt anställda. Detta görs huvudsakligen för att tillsätta mycket specialiserade tjänster för vilka Epso för tillfället inte har någon lämplig reservlista. Information om pågående urvalsförfaranden för tillfälligt anställda hittar du på denna sida under "Lediga tjänster" och på Epsos webbplats.

Spontana ansökningar

Det är generalsekretariatets rekryteringskontor som hanterar all kontakt med de sökande. Rekryterings- och urvalspolicyn innebär att rekryteringskontoret inte kan ta emot spontana ansökningar. Detta gäller även för de sökande som klarat uttagningsproven.

I enlighet med generalsekretariatets dataskyddsregler förstörs alla icke begärda ansökningar senast sex månader efter det att de tagits emot. Icke begärda ansökningar besvaras med ett automatiskt meddelande om hur rekrytering vid generalsekretariatet går till.

Kontakta generalsekretariatets rekryteringskontor

Klagomålsförfarande

Vår ambition är att alltid ge bästa möjliga service.

Om du anser att du inte blivit korrekt behandlad, har du rätt att klaga hos Europeiska ombudsmannen. Observera att innan ombudsmannen kan ta emot ditt klagomål måste du dock först ta upp ärendet med oss.

Fasta tjänster Tidsbegränsade tjänster
För uttagningsförfaranden avseende fasta tjänster kontakta via denna e-postadress. För uttagningsförfaranden avseende tidsbegränsade tjänster, kontakta oss via denna e-postadress.