Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Praktik vid generalsekretariatet

Generalsekretariatet

Kontakt

Kontakta kontoret för praktiktjänstgöring (Traineeships office/bureau Stages) för mer information:

Olika typer av praktik

1. Avlönad praktik

Generalsekretariatet erbjuder varje år ca 100 avlönade praktikplatser för EU-medborgare som senast sista ansökningsdagen har slutfört universitets- eller högskolestudier på minst grundnivå och erhållit ett examensbevis eller motsvarande.

Praktikperioden är 5 månader och erbjuds under 2 olika perioder:

  • 1 februari–30 juni (första perioden)
  • 1 september–31 januari (andra perioden)

2. Oavlönad praktik som obligatorisk del av studier

Generalsekretariatet erbjuder ca 20 oavlönade praktikplatser per år. Platserna är till för universitets- eller högskolestuderande som läser tredje, fjärde eller femte året och i vars utbildning det ingår en obligatorisk praktikperiod.

Praktikperioden är 1–5 månader och erbjuds under 2 olika perioder:

  • 1 februari–30 juni
  • 1 september–31 januari

3. Praktik för nationella tjänstemän

Denna typ av praktik riktar sig till tjänstemän från ministerier, statliga och regionala ämbetsverk samt diplomatkåren i EU-länder eller kandidatländer.

Nationella tjänstemän som praktiserar vid generalsekretariatet är anställda och avlönade av sina respektive hemländer.

Vem kan söka?

Nationalitet

Praktikplats vid generalsekretariatet kan sökas av dig som

  • är EU-medborgare
  • är medborgare i ett kandidatland som har slutfört anslutningsförhandlingar.

För att vara behörig att söka avlönad praktik måste du nyligen ha tagit examen från ett universitet eller en motsvarande högre utbildningsanstalt och ha ett examensbevis eller motsvarande.

Språk

Du ska ha gedigna kunskaper i franska eller engelska eftersom dessa språk är de huvudsakliga arbetsspråken vid generalsekretariatet.

Profiler

De sökande brukar ha juridik, statsvetenskap, internationella relationer, Europastudier eller ekonomi som inriktning.

Generalsekretariatet söker dock även praktikanter med annan inriktning, t.ex.:

översättning, personalvetenskap, kommunikation, utbildningsvetenskap, datavetenskap, grafisk design, media, lantbruksteknologi, biokemi, hälsa och livsmedelssäkerhet, energihushållning, miljövetenskap eller flyg- och rymdteknik.

Vem kan inte söka?

Du är inte behörig att söka om du redan har genomgått mer än 8 veckors praktiktjänstgöring   (avlönad eller oavlönad) vid en EU-institution eller ett EU-organ.