Praktikplatser vid rådets generalsekretariat

Generalsekretariatet

Kontakt

Kontakta kontoret för praktiktjänstgöring (Traineeships office/bureau Stages) för mer information:

Olika typer av praktik

1. Avlönad praktik

Rådets generalsekretariat erbjuder varje år omkring 100 avlönade praktikplatser för EU-medborgare som senast sista ansökningsdagen har slutfört universitets- eller högskolestudier på minst grundnivå och erhållit ett examensbevis eller motsvarande.

Praktikperioden är 5 månader och erbjuds under 2 olika perioder:

  • 1 februari–30 juni (första perioden)
  • 1 september–31 januari (andra perioden)

2. Oavlönad praktik som obligatorisk del av studier

Generalsekretariatet erbjuder omkring 20 oavlönade praktikplatser per år. Platserna är till för universitets- eller högskolestuderande som läser tredje, fjärde eller femte året och som har en obligatorisk praktikperiod i sin utbildning.

Praktikperioden varar i 1–5 månader och erbjuds under följande perioder:

  • 1 februari–30 juni
  • 1 september–31 januari

3. Praktik för nationella tjänstemän

Denna typ av praktik riktar sig till tjänstemän från ministerier, statliga och regionala myndigheter samt diplomatkåren i EU-länder eller kandidatländer.

Nationella tjänstemän som praktiserar vid generalsekretariatet är anställda och avlönade av sina respektive hemländer.

Vem kan söka?

Nationalitet

Praktikplats vid generalsekretariatet kan sökas av dig som är

  • EU-medborgare
  • medborgare i ett kandidatland som har slutfört anslutningsförhandlingar

För att vara behörig att söka avlönad praktik måste du nyligen ha tagit examen från ett universitet eller en motsvarande högre utbildningsanstalt och ha ett examensbevis eller motsvarande.

Språk

Eftersom franska och engelska i stor utsträckning används för intern kommunikation inom generalsekretariatet krävs det goda kunskaper i något av dessa språk och förmåga att uttrycka sig på det språket.

Profiler

De sökande brukar ha juridik, statsvetenskap, internationella relationer, Europastudier eller ekonomi som inriktning.

Generalsekretariatet söker dock även praktikanter med annan inriktning, t.ex.:

översättning, personalvetenskap, kommunikation, utbildningsvetenskap, datavetenskap, grafisk design, media, lantbruksteknologi, biokemi, hälsa och livsmedelssäkerhet, energihushållning, miljövetenskap eller flyg- och rymdteknik.

Vem kan inte söka?

Du är inte behörig att söka om du redan har genomgått mer än 8 veckors praktiktjänstgöring   (avlönad eller oavlönad) vid en EU-institution eller ett EU-organ.

Klagomålsförfarande

Vår ambition är att alltid ge bästa möjliga service.

Om du anser att du inte blivit korrekt behandlad, har du rätt att klaga hos Europeiska ombudsmannen. Innan ombudsmannen kan ta emot ett klagomål måste du ta upp ärendet med kontoret för praktikanttjänstgöring.

Du kan kontakta oss via e-post.