Ansök om en praktikplats

Generalsekretariatet

Ansökan om avlönad praktik under 2018

Ansökningsperioden för den första perioden av avlönad praktik under 2018 är nu avslutad. Du kan fortfarande komma åt din ansökan.

Första praktikperioden: 1 februari – 30 juni 2018

  •  ansök mellan den 11 september och den 16 oktober 2017

Sökande som valts ut för den första perioden kommer att kontaktas senast i december 2017.

Andra praktikperioden: 1 september 2018 – 31 januari 2019

  • ansök mellan den 15 januari (kl. 12.00 mitt på dagen GMT+1) och den 15 mars (kl. 12.00 mitt på dagen GMT+1) 2018

Sökande som valts ut för den andra perioden kommer att kontaktas senast i mars 2018.

Rådet får ta emot många ansökningar. För att undvika överbelastning av systemet ser vi gärna att du skickar in din ansökan så tidigt som möjligt under ansökningsperioden.

Ansökningsblanketten finns på engelska och franska. Du måste ha fördjupade kunskaper i ett av dessa språk för att vara behörig att söka.

Ansökan om oavlönad praktik som obligatorisk del av studier 2018

Första praktikperioden: 1 februari – 30 juni 2018

  •  Sista datum för ansökan är den 1 oktober 2017

Andra praktikperioden: 1 september 2018 – 31 januari 2019

  • Sista datum för ansökan är den 1 april 2018

Ansökningsblanketten finns på engelska och franska. Du måste ha fördjupade kunskaper i ett av dessa språk för att vara behörig att söka.

Kontakt

Kontakta kontoret för praktiktjänstgöring för mer information: